06:43
Evanjelizacia
2.2K
† Ostaňme verní Kristovi. evanjelizacia.eu - ako ostať verný Kristovi sa dozviete aj z duchovných cvičení pátra Ľubomíra Stančeka | 23.7.2012 | Jn 15, 1 - 8 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som …More
† Ostaňme verní Kristovi.

evanjelizacia.eu - ako ostať verný Kristovi sa dozviete aj z duchovných cvičení pátra Ľubomíra Stančeka | 23.7.2012 | Jn 15, 1 - 8 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi."