01:19
Boh uzatvoril sacrum commercium, posvätnú výmenu: vzal na seba to, čo bolo naše, aby sme my mohli získať to, čo bolo jeho – stať sa podobní Bohu.