Radom
237

Modlitwa o udzielenie łaski za wstawiennictwem bp. Piotra Gołębiowskiego

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu,
Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej
i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.
Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła.
Pomóż nam naśladować Jego bezgraniczne zawierzenie,
ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce.
Racz wynieść go na ołtarze,
aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy .... Amen.

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:
Sprawa Beatyfikacji i Kanonizacji
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego
ul. Malczewskiego 1
26-600 Radom


www.bpgolebiowski.blogspot.com