MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
12.6K

Bergoglio ,,naucza'', że przestrzeganie wszystkich Przykazań Bożych jest grzechem i szaleństwem!

Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !

Bergoglio przestrzega przed zachowywaniem wszystkich Przykazań Bożych, twierdząc, że to grzech i szaleństwo.

,,Franciszek Bergoglio nie tylko aprobuje, ale także promuje bałwochwalstwo. Intronizował demona Pachamamę bezpośrednio w bazylice św. Piotra. W Kanadzie (2022) poświęcił się demonom przez szamana. Na wezwanie szamana położył rękę na sercu i w ten sposób wykonał gest przyjęcia demonów. Przy tym szaman gwizdał na kość dzikiego indyka. Z życia świętych męczenników wiemy, że zamiast rzucić bożkom choćby jedno ziarenko kadzidła w geście szacunku dla demonów, woleli poddać się najokrutniejszym torturom i śmierci.
Jeśli chodzi o sodomię, Bergoglio promuje ją słowami i gestami, np. całując stopy transseksualisty. Przy każdej okazji tzw. wysłuchuje sodomitów i transseksualistów, nie wzywając ich do pokuty w celu zbawienia ich dusz. To Franciszkowo antychrześcijaństwo jest w rzeczywistości służbą diabłu i przekształceniem Kościoła katolickiego w antykościół New Age.

Kto tworzy wewnętrzną jedność z Franciszkiem Bergoglio, tym samym oddzielił się od Chrystusa. Taki biskup, ksiądz i katolik już de facto ofiarował swoją duszę diabłu. Do tego odnoszą się słowa: „Nie ma żadnej jedności Chrystusa z Beliarem”, ani żadnej jedności między Chrystusem a Bergoglio (por. 2 Kor 6:15). Bergogliańska sekta ma swoją nową naukę i pogańskiego, nieczystego ducha, którego maskuje ekologią, wysłuchiwaniem, synodalnością itp.''
BKP: Jaki cel stawia sobie Franciszek Bergoglio swoim udziałem na Kongresie w Kazachstanie? |

Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !


Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
11.8K
Kto tworzy wewnętrzną jedność z Franciszkiem Bergoglio, tym samym oddzielił się od Chrystusa. Taki biskup, ksiądz i katolik już de facto ofiarował swoją duszę diabłu. Do tego odnoszą się słowa: „Nie ma żadnej jedności Chrystusa z Beliarem”, ani żadnej jedności między Chrystusem a Bergoglio (por. 2 Kor 6:15).
Listek
Objawienia z Anguery, 24 listopada 2008 r.--> "Kościół mego Jezusa natrafi na duzą przeszkode w Argentynie" w: Saverio Gaeta, Proroctwo dwoch papieżach. Objawienia o koncu Koscioła w czasach Benedykta i Franciszka"