Clicks1.6K
nove-stvoreni
47
Dobrá zpráva - české titulky. Kázání z jedné církve v USA, kde byl Dan Mohler v říjnu 2013. (English, Spanish, české titulky) Co je Evangelium? Proč jsme zde? Co je křesťanský život? Kdo je Dan Mohl…More
Dobrá zpráva - české titulky.

Kázání z jedné církve v USA, kde byl Dan Mohler v říjnu 2013.
(English, Spanish, české titulky)
Co je Evangelium? Proč jsme zde? Co je křesťanský život?

Kdo je Dan Mohler?
www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler

Mp3, videa, texty, informace a další materiály:
www.nove-stvoreni.cz/online-dan-mohler-dobra-zprava

Neck Ministries
neckministries.com

Nové stvoření
www.nove-stvoreni.cz
pšenka
"Proč vlastně lžu. Protože se snažím chránit a zachránit,
protože chci, aby jste si mysleli, že něco jsem.
Lžete totiž jedině kvůli sobě

a my již nyní druhým nelžeme,
protože jsme zemřeli sobě.
Nemusíme nic dokazovat,
nepotřebujeme od druhých něco získat.
Již jsme všechno přijali Kristus v nás"
pšenka
👏

"Všichni žijeme pro jeden důvod:
probouzíme se pro Jeho obraz a aby jsme milovali."
8 more comments from pšenka
pšenka
" Namísto aby jste byli rozhněvaní a frustrovaní,
tak denně pokládáte svůj život jako Ježíš
a říkáte"Odpusť jim Otče, nevědí co činí."

Tím nebudete rozhožka,
tím budete Boží muži a ženy
a pomůže vám to chodit v moci Lásky."


🤗
pšenka
"Vy berete minulost skrze Evangelium
a minulost je smyta je pryč.
To jak jste se kvůli/ohledně minulosti cítili
se začne měnit kvůli pravdě.

A najednou namísto aby jste byli zraněni,
tak máte bolest za druhé,
namísto aby jste se sami litovali,
tak toužíte, aby všichni viděli jasně."

👏
pšenka
řeč je o Adamovi...

"On nejenom zhřešil, ale převzal pŘIrozenost toho,
který je podvedl."
pšenka
"Pokud tyto věci nenacházíme v Ježíšově životě,
potom je nechci ani ve svém.
Již nemám žádný důvod být zraněný,
uražený nebo odrazený
".
👏
pšenka
"Kdokoliv může bránit svoje práva, každý se umí naštvat a hněvat se,
ale kdo je připravený se pokořit, položit svůj život a milovat?
To je následování Ježíše.


Možná Ježíši zpíváte,
možná se k němu modlíte,
když jsou věci těžké,
Ale jsem povoláni HO následovat".
pšenka
..."Máte tu obrovskou výsadu žít život tak,
že to přinese slávu Jeho jménu navždy."...
pšenka
Máš něco konkrétního bratranče, zajímá mě to. Tak mě neodkazuj na Svatého Ducha.
pšenka
Otto to máš jako s tou homeopatií.

Osobně nevěřím, že bys tu která z vůle Boží se stala Bohorodičkou nenáviděl.
Jsem přesvědčena, že máš k Matičce také svůj osobní vztah.
lempi
Je to tak v 2 Korintských jak píšeš nove-stvořeni, děkuji za upozornění. Píše se ještě někde, že se stal lží?
nove-stvoreni
pro lempi: 2 Korintským 5:21 Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Opravdu vřele doporučuji začít si tu Bibli číst :) Obdobně totiž i ostatní věci jsou z Písma, že se neuvádí odkud by nemělo vadit ne?
pšenka
Ano Lempi, pro lidi tohoto světa jsou podobné projevy, brány jednoduše "je zhulen",
přeji ti to ze srdce takovéto zhulení, abys v životě našel a setrval v tom.Aleluja!
pšenka
www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler

Moje osobní zkušenost s Boží Láskou má podobný začátek jako u Dana.
Také v práci. Začali mi téct slzy zalévaly mou tvář nemohla jsem pracovat,
lékařka napsala neschopenku. Dnes už přesně nevzpomínám jak dlouho
to trvalo jestli dva nebo tři dny, ale vím co jsem při tom prožívala.

Bůh mi dal poznat svoji Lásku a zahrnul mě svou péčí, která přetrvává
po …More
www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler

Moje osobní zkušenost s Boží Láskou má podobný začátek jako u Dana.
Také v práci. Začali mi téct slzy zalévaly mou tvář nemohla jsem pracovat,
lékařka napsala neschopenku. Dnes už přesně nevzpomínám jak dlouho
to trvalo jestli dva nebo tři dny, ale vím co jsem při tom prožívala.

Bůh mi dal poznat svoji Lásku a zahrnul mě svou péčí, která přetrvává
po celých dnes už 46 let. Přes všechny moje pády a nevěrnosti.
Vím co to je radost z Boží přízně. Kudy jsem chodila tudy jsem si prospěvovala s úsměvem na tváři. Oslovovala jsem lidičky na chodníku, s tím že je má Ježíš rád.

Takže jsem velmi vděčna za toto video kde mohu vidět takový čistý radostný smích jaký má Dan.
Je to bezesporu Boží muž, který žije v Bohu. Amen!
lempi
"a my již nyní druhým nelžeme, protože jsme zemřeli sobě." Tvrdí tento komicky se pitvořící pán a vzápětí v 34:58 pronáší lže když tvrdí "On přišel a stal se lží,... On se stal hříchem,...
Neobstojí argument, že jsem větu vytrhl z kontextu, protože takto zformulovaný začátek věty je rouháním a zbytek věty tuto nehoráznost omluvit nedokáže. A neobstojí ani kecy, že jde o příměr, abstrakci, že se …More
"a my již nyní druhým nelžeme, protože jsme zemřeli sobě." Tvrdí tento komicky se pitvořící pán a vzápětí v 34:58 pronáší lže když tvrdí "On přišel a stal se lží,... On se stal hříchem,...
Neobstojí argument, že jsem větu vytrhl z kontextu, protože takto zformulovaný začátek věty je rouháním a zbytek věty tuto nehoráznost omluvit nedokáže. A neobstojí ani kecy, že jde o příměr, abstrakci, že se nepřesně vyjádřil, či to myslel jinak. Vyslovil co vyslovil a urazil tím Boha, to proto, že není z Ducha.
Vždy se to stává u těchto jakoby trávou zhulených evangelizátorů, že ztratí nad sebou kontrolu do svých čítankových kázní zanesou nějakou lež. Tímto způsobem Bůh odhaluje podvodníka.
Samson1
Je toho o zpovědi psáno až moc, jen ty tomu nechceš rozumět. Ježíš na ně dechl a řekl: Přijměte Ducha svatého, komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny, komu je zadržíte, budou zadrženy. O odpuštění je toho více a ve spojení s Duchem svatým. Potom jen Písmo nestačí, ale nutná je i tradice, kde se uskutečňuje Duch svatý vás uvede do plné pravdy a cokoli svážete na zemi, bude i v nebi, potom …More
Je toho o zpovědi psáno až moc, jen ty tomu nechceš rozumět. Ježíš na ně dechl a řekl: Přijměte Ducha svatého, komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny, komu je zadržíte, budou zadrženy. O odpuštění je toho více a ve spojení s Duchem svatým. Potom jen Písmo nestačí, ale nutná je i tradice, kde se uskutečňuje Duch svatý vás uvede do plné pravdy a cokoli svážete na zemi, bude i v nebi, potom skutečně Kristus staví církev na Petrovi s výsadou klíčů od Božího domu. Já vím, že do Vatikánu nalezli zednáři, že rozvrací z nitra, ale stále platí učení církve, svátosti a v tom bys měla si myslím trochu udělat pokání. Ježíšovo slovo stále platí: Já jsem s vámi po všechny dny a Petře tobě pravím, ty jsi Petr, to je skála a na té skále vzdělám církev svou a pekelné brány ji nepřemohou. Ty jsi málo důvěřivá Božímu slovu a úradkům Božím. Bůh má stále všechno pevně v rukách. Jsou tu vize a proroctví svatých, kteří viděli ten duchovní boj a snahu zničit církev, ale já věřím, že církev vyjde ze všeho vítězně a stejně tu bude nakonec platit to Fatimské: Moje Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí. Nebuď pšenko třtina ve větru se klátící. Já neupírám různým pastorům horlivost a snahu, ale pokud to není v jednotě s církví, je to někdy ke škodě. Jim někdy Satan nehází klacky pod nohy, jako kněžím protože docílil nějaký díl rozdělení a tím herezí, co je porušení jednoty a učení církve. 👍 O zpovědi 🤫 není ve Slovu Božím psáno.
nove-stvoreni
Nejsem zde, abych proti někomu/něčemu bojoval, prosím, nepoužívejte mě jako zbraň ;-)
Jsem zde, protože věřím, že lidé opravdu touží po tom znát Boha, mít s ním důvěrný vztah, touží žít proměněný život, touží po životě, ke kterému byli stvořeni. Věřím, že spousta lidí o to usiluje a zjištují jako já, že toho sami nejsou schopni dosáhnout. Proto sdílím věci, které mi úplně změnily život a daly …More
Nejsem zde, abych proti někomu/něčemu bojoval, prosím, nepoužívejte mě jako zbraň ;-)
Jsem zde, protože věřím, že lidé opravdu touží po tom znát Boha, mít s ním důvěrný vztah, touží žít proměněný život, touží po životě, ke kterému byli stvořeni. Věřím, že spousta lidí o to usiluje a zjištují jako já, že toho sami nejsou schopni dosáhnout. Proto sdílím věci, které mi úplně změnily život a daly úplně jiný pohled na to, proč tu vlastně jsme a co je křesťanský život.

Myslím, že je celkem jedno, co říkají kazatelé nebo kdokoliv - pokud říkají a dělají něco jiného, než říkal a dělal Ježíš - pokud říkáme, že Ježíš je náš Pán a následujeme Ho, potom by nám asi nemělo být jedno, co říkal On a zřejmě by jsme Ho měli poslouchat ;-)
pšenka
👍 návod pro katolíky jak posvětit svůj vnitřní i vnější život.

www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler
pšenka
Samsone - jen se podívej, jaká je taktika Vatikánu o evangelijních církvích.

www.youtube.com/watch

Duch Assisi

Když víme, že vojvodové Vatikánu jsou také vojvodové jednotného celosvětového
náboženství a, že touží po světovládě, také po jedné světové bance , tak
jako evangelík, bych je obcházela široko daleko.
vaše volba pánové
One more comment from pšenka
pšenka
Pro mě jako pravověrnou /bez vatikánského synkretismu a HKT/
katoličku je to "návod" jak plně žít Slovo Boží a stát se "novým stvořením".

Tím nezavrhuji zpověď /a přijímání Těla a Krve Kristovy, dle jeho odkazu:
...moje tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev zůstává ve mě a já v něm/Jan/