Clicks450
jamacor

Opus Dei na Slovensku

Apoštolská práca Opus Dei začala v bývalom Československu v roku 1991. Prvé bratislavské centrum bolo otvorené v roku 1996.

OPUS DEI NA SLOVENSKU

V súčasnosti má Opus Dei na Slovensku a v Českej Republiky asi 150 členov a mnoho spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na rôznych apoštolských činnostiach. Apoštolská práca Opus Dei sa na naše územie rozšírila z Rakúska po páde komunizmu.

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister (www.ister-centrum.sk), so sídlom na Lazaretskej ulici 33 v Bratislave, bolo otvorené prvé centrum Opus Dei pre ženy na Slovensku v roku 1996. Ten istý rok začalo fungovať aj centrum pre mužov, terajší Študentský domov Dowina (dowina.org) pre študentov na bratislavskom Námestí slobody 26, kde zároven sídli aj prelatúra Opus Dei s pôsobením na Slovensku. Pre stretnutia kňazov je Teologické centrum Atheneum.
Okrem rôznych formačných aktivít konajúcich sa v bratislavských centrách Dowina a Ister organizujú sa v Košiciach, v Nitre a Žiline duchovné obnovy pre mužov i pre ženy.

V Košiciach je obnova pre mužov každý druhí piatok v mesiaci. Takisto je obnova pre ženy každú štvrtú sobotu v mesiaci. V Nitre je obnova pre mužov každý tretí štvrtok a pre ženy každý štvrtý pondelok v mesiaci. Sporadicky je obnova pre ženy aj v Žiline.

Centrá Opus Dei v Českej republike v Prahe sú Univerzitní centrum Na baště (univerzitni-centrum.cz) pre mužov, Študijní centrum Pětidomí a Bělohorská (www.centrumbelohorska.cz) pre ženy a centrum pre stretnutia kňazov Terasa; v Brne je to Studentskou kolej U Pálavy (webnode.cz) a Vzdělávací centrum Brunea (brunea.cz).
V Bělokozloch u Sázavy sa nachádza Vzdělávací centrum Palouček (http://paloucek.wixsite.com/paloucek), ktoré je určené pre duchovné cvičenia, semináre a rôzne prázdninové pobyty.
Súčasný regionálny vikár pre Česko a Slovensko je ThDr. Ing. Jean-Philippe Huet.

Opus Dei

Slovensko


opusdei.org/sk-sk/article/opus-dei-na-slovensku/

facebook

twitter

print

email

epub

kindle