Clicks12K
Peter(skala)
253

8.December - Rosa Mystica - Hodina milosti (na poludnie)

Rosa MysticaVznešená pútnička

V Montichiari (Taliansko) Panna Mária sa začala zjavovať v r. 1946 prostej, vtedy 36-ročnej, slobodnej žene - Pierine Gilliovej /1911-1991/. Pierina bola v tom čase pomocnou ošetrovateľkou v nemocnici. Zjavenia sa po odmlke devätnástich rokov presunuli na predmestie Fontanella. Keď cirkevné autority Pierine zakázali prístup na miesto zjavenia, Mária sa svojej vyvolenej duši zjavovala v jej súkromí až do roku 1983. V literatúre sa uvádza 8 zjavení v Montichiari, 4 zjavenia vo Fontanelle a asi 45 súkromných zjavení. Pierina pri zjaveniach videla, ako duše v pekle prežívajú pekelné muky. Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala:
"Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť... Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi."
Na vopred oznámené zjavenie 8. decembra 1947 už prišlo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária vtedy Pierine povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... Želám si, aby za dosiahnuté milosti bola zhotovená socha Rosa Mystica s mojou podobou...a aby bola po zemi nosená v procesiách." Svätá Panna potom zoširoka rozopäla ruky a zo svojej hrude vybrala Srdce, na ktorom boli tri ruže - biela, červená a zlatožltá. Z tohto Srdca vychádzalo silné a všetko prenikajúce svetlo. Význam týchto troch ruží Pierina vysvetlila takto: "Biela ruža - duch modlitby, červená - duch zmieru a ochoty k obetiam, zlatá - duch pokánia."
Dňa 31. augusta 1975 Panna Mária Pierine povedala: "Kde sa nachádzam ako putovná socha, kde som vzývaná a kde sa ľudia veľa modlia, tam všade môj Božský Syn Ježiš Kristus necháva prúdiť z neba zvláštne milosti."
Keď sa jedna z putovných sôch vrátila do Montichiari, Pierine sa zjavila Panna Mária - sprevádzaná dvomi fatimskými deťmi - Františkom a Hyacintou, svätým archanjelom Rafaelom a tisícmi anjelov i svätých - a povedala: "Keď Ma prinášajú ľuďom ako pútničku, ako Mystickú ružu, prichádzam s anjelmi a so svätými nebies, stojím po boku sochy a všetkých chránim a všetkých žehnám... Zvlášť však budem svojim deťom nablízku v hodine ich smrti s Božou milosťou a so svojou materskou láskou." Sám Božský Syn Pierine povedal: "Pri odovzdaní sochy Nebeskej Matky, mojej Matky, nech najprv kňaz alebo jeho zástupca v mojom mene udelí sväté požehnanie a potom nech sa modlí: "Prijmite s radosťou vznešenú pútničku, ktorá k vám prichádza s túžbou vám pomáhať. Modlite sa, modlite sa!"
Pred členmi biskupskej vyšetrovacej komisie Pierina prísahou na Písmo sväté potvrdila pravdivosť svojich slov o zjavení Panny Márie.
Zakrátko potom otec biskup jej odporučil, aby sa zriekla verejnosti a odobrala sa do kláštora. Pierina potom žila takmer 20 rokov ako hosť v kláštore Františkánskych sestier.

* * *
Modlitba k Panne Márii - Mystickej ruži:

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a sme presvedčení, že nás vyslyšíš.
Zdravas', Mária...
Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme za svet, zmietaný nezhodami, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých Tvojich detí.
Zdravas', Mária...
Mystická ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech sa okolo eucharistických oltárov rozkošatia mnohé kňazské rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pomohli založiť kráľovstvo Tvojho Syna po celom svete. Rozlej na nás svoje nebeské milosti!
Zdravas', Mária...
Zdravas', Kráľovná...

Modli sa za nás, svätá Matka Božia!
Aby sme sa stali hodnými prísľubov Ježiša Krista.
Mystická ruža, Matka Cirkvi, modli sa za nás!
Ó, Mária, Mystická ruža, bez hriechu počatá,
Ochrana kňazov a zasvätených, prihováraj sa za nich u Ježiša! Amen.

Vo Fontanelle prišlo k celému radu mimoriadnych úkazov, k mnohým telesným a duševným uzdraveniam. Nachádza sa tam aj prameň, požehnaný Nebeskou Matkou, ktorý má uzdravovaciu moc. O tomto prameni svätá Panna Pierine povedala /27. 2. 1966/:
"Na Bielu nedeľu Ma môj Božský Syn Ježiš Kristus pošle ešte raz na túto Zem do Montichiari, aby som ľudstvu priniesla hojné milosti. Ten prameň, odvtedy bude zázračný."
Tamojší miestny farár Moms. Abato Francesco Rossi, ktorý bol farárom v Montichiari v rokoch 1949 až 1971, je o pravdivosti zjavení absolútne presvedčený.
Pierina Gilliová

Pápež Pius XII. prijal Pierinu na osobnej audiencii a udelil jej svoje požehnanie. Lúčil sa s ňou slovami: "Prosím, modli sa tiež za nás." Pápež Ján XXIII. pred otvorením 2. Vatikánskeho koncilu žiadal vo svojom apoštolskom liste celý svet, aby sa modlil za zdar koncilu, aby vzýval Matku Božiu ako Mystickú ružu a aby sa na tento účel modlil ruženec. Podobne vyzval veriacich aj pápež Pavol VI. vo svojom prejave 5. mája 1969 - aby v mesiaci máji svätú Pannu vzývali predovšetkým ako Mystickú ružu. Dňa 21. 11. 1964 vo svojej koncilovej reči vyhlásil: "Prajeme si, aby v budúcnosti bola najblahoslavenejšia Panna Mária vzývaná a uctievaná všetkým kresťanským ľudom práve pod týmto titulom." /Rosa Mystica/
O udalostiach, ktoré sa v rokoch 1946-1983 v súvislosti so zjavením Panny Márie a Jej posolstvami Pierine Gilliovej udiali v Montichiari-Fontanelle, bola napísaná a s cirkevným schválením v Nemecku vydaná 300-stranová kniha: Maria Rosa Mystica. Šieste vydanie tejto knihy poslúžilo P. G. Dobišovi ako podklad na skrátený preklad do slovenčiny.
V roku 1988 sa počet putovných sôch Rosy Mystiky odhadoval na 50 000. Zároveň bolo rozšírených viac ako 1 000 000 farebných reprodukcií.
U mnohých z týchto sôch dochádza k úkazom ronenia sĺz, niekedy aj krvavých.
Napr. socha v belgickom Posteli začala plakať v októbri 1976. V rokoch 1980-1981 plakali sochy v Rozariu v Argentíne, na niekoľkých miestach v Kolumbii, Taliansku, Maďarsku. V Európe k najvýznamnejším patrí ďalšie belgické miesto Maasmechelen, kde svätá Panna začala plakať v októbri 1983. A, samozrejme, samotné Montichiari, kde k týmto úkazom už došlo mnohokrát, a to u rôznych sôch. V septembri 1984 došlo k celkom zvláštnemu úkazu v Kolumbii, kde ronila krvavé slzy obyčajná farebná reprodukcia formátu A 4.

Sprievod zo sochou Rosy Mystiky v Indii
Tieto úkazy pozorujú tisíce pútnikov a vždy sú spojené s prehĺbením zbožnosti i s mnohými obráteniami. Úkazy sú overované po celom svete. Farár Jarsinski z Chicaga, farnosť kat. kostola sv.Jána /tu sa socha rozplakala v r. 1974/: "Už roky prichádza do môjho kostola denne 3-5 tisíc ľudí. Modlia sa pred sochou, ktorá často pred pútnikmi roní slzy... Denne prichádza i miestny biskup a spolu s veriacimi sa pomodlí aspoň jeden ruženec."
Horst Mehring uvádza v r. 1994 zoznam 103 overených miest s dátumom, kde začali plakať sochy a reprodukcie Rosy Mystiky. Sám ich odhaduje na stovky, no ich overovanie a evidencia sú obťažné.
Ešte niekoľko prípadov plačúcich sôch Rosy Mystiky, ktoré uvádza Mehring:
Argentína, S. Francisco, Solano, krvavé slzy od r. 1988. Brazília, Juiz de Fora, obrázok na poštovej pohľadnici plače od roku 1987. Brazília, Louveira S.P., v kostole sv. Sebastiána od r. 1990. Brazília, Rio de Janiero, olejové slzy od r. 1993. Ekvádor, Olón, krvavé slzy od r. 1990. Indonézia, Bajawa, Flores, Panna Mária na fototlači rozmerov A 5 plače od r. 1988. Indonézia, Surabaya, tri sochy ronia krvavé slzy od r. 1993. Kanada, Montreal od r. 1985. Kolumbia, Manizales, vo Fatimskej kaplnke od r. 1982. Nigéria, Ibadan, olejové slzy od r. 1990. Paraguaj, Barri o Harrara, poštová pohľadnica od r. 1988. Peru, Tumbes, tri sochy od r. 1991. Filipíny, Sinillian, krvavé slzy od r. 1994. Poľsko, Chotyniec, krvavé slzy od r. 1990. Španielsko, Sotogrande, krvavé slzy od r. 1994. Maďarsko, Homokkomárom, v Kostole zmierenia od r. 1988. Maďarsko, Szeged, od r. 1979. USA, Lousiana-N.Orleans, plače sedem sôch od r. 1985. Taliansko - Panna Mária, Rosa Mystica, sa zjavuje opakovane nad kostolom Sao Bento od apríla 1989.

Pramene : František Press: Mária-5, Horst Mehring: Mária, Mystická ruža, M Rosač.: 7/94, 8/95, 7/96.
Snímky: M Rosa 9/94, 7/96, Horst Mehring
beataagapé likes this.
Vinyiczky Bence
Ak v r. 1918 - neviem ako ste prišli na ten rok, ja som písal o prvej zmene v r. 1916 - viď nižšie, ale ak rok 1918 bol návratom k pôvodnému času, KEDY a KTO vykonal zmenu - zmenil ,,čas,,? KEDY a KTO?
Peter(skala)
O.K. presvedčíme sa ked bude slnko na poludnie na oblohe.
Pozeraj presne na Juh o 11:00 a uvidiš, či je slnko presne pred tebou (lebo v zime slnko sa presuva na zapad nižšie) alebo ešte pozadu.
A pre istotu, pozeraj aj o 12:00 a uvidiš, či je slnko pred tebou alebo už popredu.

čo sa týka zmeny času:
Ten čas, čo zaviedli v r.1918, čiže letný čas bolo vlastne navratom k pravemu času (zaujimave, …More
O.K. presvedčíme sa ked bude slnko na poludnie na oblohe.
Pozeraj presne na Juh o 11:00 a uvidiš, či je slnko presne pred tebou (lebo v zime slnko sa presuva na zapad nižšie) alebo ešte pozadu.
A pre istotu, pozeraj aj o 12:00 a uvidiš, či je slnko pred tebou alebo už popredu.

čo sa týka zmeny času:
Ten čas, čo zaviedli v r.1918, čiže letný čas bolo vlastne navratom k pravemu času (zaujimave, že po tom ako sa zjavila Panna Mária - slnečný Zazrak) lenže časom prišli na to, že vraj im taký čas nevyhovuje, pretože v zime neušetria na elektrine a tak urobili kompromis v lete - letný čas a v zime zimný čas.

V Rusku to vyriešili správne v r.2011, lebo dali len letný čas, ale neskôr to uplne zmenili a teraz maju len zimný čas
www.etrend.sk/ekonomika/skuska-stop.html


Takže kto zaviedol falošný čas (zimný čas) ?
Už Napoleon robil z kalendarom problemy, takže niekde v 19 storoči to môžeme najsť, ale nemyslim si, že až vtedy to začalo.

Proroctvo Daniela sa môže vzťahovať na viacereo obdobia
Vinyiczky Bence
Ja naďalej tvrdím, že zimný lebo v zime je slnko na najvyššom bode o 12. napoludnie, letný čas je posunutý...
Vinyiczky Bence
Kto a kedy zaviedol podľa Vás falošný čas?
Peter(skala)
presne si vystihol, lebo slnko nam ukazuje ten správny čas:
V letnom čase: 12:00 hod. (na poludnie) slnko v strede na oblohe
V zimnom čase: 11:00 hod. slnko v strede na oblohe

Takže ktorý čas je správny?
LETNÝ
Vinyiczky Bence
Prepáčte, kto a kedy zaviedol neslnečný čas? slobodomurári, pápež, protestanti, janeviemkto .... Môžeme sa dohadovať či sa niekde zjavila P. Mária alebo nie, či sa človek vyvíjal milión rokov alebo bol stvorený v 6. deň, ale poloha slnka je merateľný jav... Takže posledný raz kto a kedy?
Peter(skala)
inač škole sme sa za komoušou učili že človek je z poice a po komunizme to iste, len už sa nepopiera Boh, tak ako vtedy.

Podobne aj s naukjou o zmene času: učia tu istu haluz, len ju prefarbili
Peter(skala)
To je sice pravda, že sa zhodneme na čase: 12:00 na poludnie, ale v letnom čase a nie v zimnom.
Vinyiczky Bence
No, nezakladám si na wikipédii, neviem skade ste to vyčítali, my sme sa to učili na ZDŠ, na strednej aj na univerzite ...
Kedy podľa Vás a kto zaviedol ten - podľa Vás nesprávny, falošný, neslnečný čas? A áno 12 hodín, je vtedy keď je slnko v strede oblohy, nižšie som to písal a doložil argumentami... Ďakujem za odpoveď
Peter(skala)
Vinyiczky Bence pred 4 hodinami
Samozrejme súhlasím že keď hlásia z rádia z Bratislavy poludnie, tak v Starej Bystrici je už pár minút - sekúnd popoludní.

Ano, ale mne ide o tie hodiny a nie minuty.

Škoda, že dnes nie je vidieť slnko, pretože by sme videli ako o 11:00 hod. je slnko uprostred oblohy (na Juhu) ako v lete na poludnie.

Rozumiem ti, pretože si zakladaš na wikipedii, ktorá…More
Vinyiczky Bence pred 4 hodinami
Samozrejme súhlasím že keď hlásia z rádia z Bratislavy poludnie, tak v Starej Bystrici je už pár minút - sekúnd popoludní.

Ano, ale mne ide o tie hodiny a nie minuty.

Škoda, že dnes nie je vidieť slnko, pretože by sme videli ako o 11:00 hod. je slnko uprostred oblohy (na Juhu) ako v lete na poludnie.

Rozumiem ti, pretože si zakladaš na wikipedii, ktorá si tiež zaklada na udajnej zmene času a kedže sa odvoláva na r.1918, kedy sa pridal letný, čas, tak pochopitelne, že letný považuju za nepsrávny.

Lenže pozri si dôvody:
- menšia spotreba el.energie

Ano, keby bol celý rok zimný čas, tak o 1 hod. by slnko svietilo dlhšie a tým by ušetrili na el.energii
Lenže, čo je v porovnaní 1 hod. s tým, čo predpovedal Boží prorok?

"Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času." (Dan 7,25)

To, že wikipedia udava 1 zmenu ako doplnenie let.času, považujem za dezinformacie.

12:00 hod. bola v dobe slnečných hodin vždy na poludnie, ked slnko bolo v strede oblohy.

V dnešnej dobe sa tento čas nachadza v letnom čase a nie v zimnom.


Takže jednoducha logika nepustí, aj keby sa celý svet mal riadiť wikipediou, ktorá sa hraje na pramen poznania a informacii.
Vinyiczky Bence
Samozrejme súhlasím že keď hlásia z rádia z Bratislavy poludnie, tak v Starej Bystrici je už pár minút - sekúnd popoludní.

Zrejme rozprávame o dvoch rozličných veciach. Skúsim ešte raz po lopate, to čo som hovoril od začiatku:
1. od stvorenia sveta ľudia merali čas podľa slnka (v tom sa zhodneme) až do r. 1916 keď sa 30.04. presúvala ručička na 24:00
(resp. 0:00 nového dňa.). 1. 10. presúvali …More
Samozrejme súhlasím že keď hlásia z rádia z Bratislavy poludnie, tak v Starej Bystrici je už pár minút - sekúnd popoludní.

Zrejme rozprávame o dvoch rozličných veciach. Skúsim ešte raz po lopate, to čo som hovoril od začiatku:
1. od stvorenia sveta ľudia merali čas podľa slnka (v tom sa zhodneme) až do r. 1916 keď sa 30.04. presúvala ručička na 24:00
(resp. 0:00 nového dňa.). 1. 10. presúvali ručiku naspäť. To sa dialo na území Rakúsko-Uhorska, aj to nie celoplošne, lebo ľudia na vidieku, nemali o tom ani šajnu. Na jeseň 1918 sa presunul čas naposledy, potom od toho upustili.

2. Druhý pokus - druhá vojna: 1. apríl 1940 menilo sa do 2. 10. 1949, potom s tým znova prestali

3. 1. 4. 1979 o 0:00 sa presúvala ručička na 01.00, na jeseň 1. 10. ju presunuli naspäť a takýto stav trvá dodnes.

Mne z toho vychádza, že pôvodný čas je zimný. Tým pádom musí byť v lete o 13:00 - podľa novozavedeného času ( v skutočnosti, podľa slnka je 12:00)- slnko vyššie ako hodinu predtým t.j. o 12. ( v skutočnosti, podľa slnka 11:00).
A aj dnes 9. 12. o 12. bude slnko vyššie ako o 11. lebo máme pôvodný čas.

Ale aby som to ukončil zmierlivo budem parafrázovať vetu z filmu Vesničko má středisková:
Na funkci to nebude mít vliv, tak aj na tie zjavenia nebude mať letný/zimný čas vliv.
Peter(skala)
Ak teda tyč so Slnkom ukazuje presne 12 hodín napoludnie, Slnko sa naozaj nachádza v najvyššom bode na oblohe nad Starou Bystricou.
+
V lete je na našej, severnej pologuli Zeme (prípad Starej Bystrice) Slnko vyššie ako v zime. Najvyššie je Slnko na oblohe v období letného slnovratu (približne 21.6).
Peter(skala)
Veľké slnečné hodiny
Pri postupe smerom od krajov do stredu orloja nájdeme ako druhú funkciu veľké slnečné hodiny vo forme rímskych číslic na tmavomodrom pozadí. Na rozdiel od klasických hodín je tu formát času 24-hodinový, kde sa poludnie nachádza na hornej časti a polnoc na spodnej. Čas nám ukazuje tyč so zlatou šípkou na konci, na ktorej leží Slnko. Zaujímavosťou je, že tieto hodiny sú …More
Veľké slnečné hodiny
Pri postupe smerom od krajov do stredu orloja nájdeme ako druhú funkciu veľké slnečné hodiny vo forme rímskych číslic na tmavomodrom pozadí. Na rozdiel od klasických hodín je tu formát času 24-hodinový, kde sa poludnie nachádza na hornej časti a polnoc na spodnej. Čas nám ukazuje tyč so zlatou šípkou na konci, na ktorej leží Slnko. Zaujímavosťou je, že tieto hodiny sú nastavené na presný miestny čas Starej Bystrice. Ak teda tyč so Slnkom ukazuje presne 12 hodín napoludnie, Slnko sa naozaj nachádza v najvyššom bode na oblohe nad Starou Bystricou. Tento čas nemusí byť totožný s oficiálnym časom, používaným v praxi. Rozdiel spôsobuje napríklad posunutie letného/zimného času o hodinu dopredu a vzad, poloha Starej Bystrice vzhľadom k oficiálnemu času časových pásiem (oproti Jindřichůvmu Hradcu (15° východnej dĺžky) má Stará Bystrica (18°56´ vých. dĺžky) obed skôr o 15 minút 44 sekúnd) alebo nerovnomerný pohyb Zeme okolo Slnka zapríčinený eliptickou obežnou dráhou.
Pásmový čas je miestny stredný slnečný čas na nultom stupni a každom pätnástom stupni zemepisnej dĺžky. Zaviedol sa v roku 1884 z čisto praktických dôvodov, pretože každý poludník na zemskom povrchu má vlastný miestny stredný slnečný čas. Rozvojom dopravy a obchodu systém miestnych časov už nevyhovoval a preto bola celá zem rozdelená na 24 poludníkových pásiem. Základom celej sústavy je greenwichský svetový čas. Hranice pásiem nie sú striktné ale berú do úvahy polohy a hranice jednotlivých krajín a kontinentov. V každom zemepisnom pásme širokom 15 stupňov (to sa rovná 1 hodina) sa okolo každého pásmového poludníka používa rovnaký pásmový čas. Zodpovedá miestnemu strednému slnečnému času poludníka v strede pásma. Rozdiel času medzi každým susedným pásmom je 1 hodina – smerom na východ s kladným znamienkom, na západ so záporným. Pásmový čas sa používa v bežnom živote a ukazujú ho hodiny.
www.orloj.sk/index.php/zaujimavosti
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Slnko sa však pri svojom okruhu po elipse dostáva do rôznych polôh voči poludníku na pozadí orloja. Tento pohyb je tiež zapríčinený obehom Zeme okolo Slnka a tiež faktom, že os otáčania našej Zeme je sklonená 23,4 stupňa od osi spojnice Slnko – Zem. To má za následok umiestnenie dvoch obratníkov Raka a Kozorožca na 23,4° severnej/južnej šírky Zeme. Poloha osi zemskej rotácie sa teda (v krátkom …More
Slnko sa však pri svojom okruhu po elipse dostáva do rôznych polôh voči poludníku na pozadí orloja. Tento pohyb je tiež zapríčinený obehom Zeme okolo Slnka a tiež faktom, že os otáčania našej Zeme je sklonená 23,4 stupňa od osi spojnice Slnko – Zem. To má za následok umiestnenie dvoch obratníkov Raka a Kozorožca na 23,4° severnej/južnej šírky Zeme. Poloha osi zemskej rotácie sa teda (v krátkom časovom úseku) nemení a teda Zem je v rôznych ročných obdobiach osvetľovaná pod iným uhlom. To má tiež za následok napríklad vytvorenie južného a severného polárneho kruhu, kde v rámci nich v istom ročnom období nezapadá alebo nevychádza Slnko. Tiež je to dôvod, prečo má čierna elipsa tvar elipsy a nie jednoduchého kruhu. Ak by mala totiž tvar kruhu, Slnko by sa počas všetkých ročných období nachádzalo napoludnie na rovnakej výške na oblohe.
V lete je na našej, severnej pologuli Zeme (prípad Starej Bystrice) Slnko vyššie ako v zime. Najvyššie je Slnko na oblohe v období letného slnovratu (približne 21.6). Slnovrat je čas v roku, kedy sa Slnko začne „vracať naspäť“ na svojej púti medzi obratníkom Raka a Kozorožca. Obratníkom teda môžeme nazvať miesto, kde sa pohyb Slnka obráti a ide naspäť.
www.orloj.sk/index.php/zaujimavosti
Peter(skala)

... sorry, až teraz som pozrel odkaz a musim sa zasmiať, lebo dôvody aby sa nemenil čas, uviedli dobré ako napr. zdravot.problemy, atd... ale ten týpek bud umyselne zavadza .. alebo si pomylil termin-pojem.

Hovorí, že v zimnom čase je na poludnie slnko v strede a v letnom nie je... pričom je to presne naopak

...ešte aj Zaborska …More

... sorry, až teraz som pozrel odkaz a musim sa zasmiať, lebo dôvody aby sa nemenil čas, uviedli dobré ako napr. zdravot.problemy, atd... ale ten týpek bud umyselne zavadza .. alebo si pomylil termin-pojem.

Hovorí, že v zimnom čase je na poludnie slnko v strede a v letnom nie je... pričom je to presne naopak

...ešte aj Zaborska sa rozčuluje že sa zmenil čas na zimný:
zaborska.sk/…/zmena-casu-je-n…
Vinyiczky Bence
Keď neveríte mne, to chápem, dal som Vám link, aj ten odstavec som vám okopíroval, môžem hľadať v učebnici meteorológie a dať Vám tu citáciu, ale samozrejme, keď to vidíte vy o 11. - prosím. V tom článku máte spomenuté, ktorý čas bol skôr a ktorý zavedený, kvôli úspore svetla.
Peter(skala)
Ešte, čo sa týka tej zmeny času.
Odkial vieš, že letný čas je ten, ktorý sa zmenil?
Nie je to presne naopak?
..že zimný čas je zmenený a to kvôli tomu, aby ludia mali viac denneho svetla
Peter(skala)
Sorry, ale pozorujem tieto zmeny každý rok a vždy v letnom čase je slnko na poludnie nad hlavou, kdežto v zimnom čase, kedy sa posuva čas, tak slnko je na poludnie nad hlavou už o 11:00 presnejšie pred sebou asi 70 stupnov pretože v zimnom čase slnko sa presuva nižšie po oblohe smerom na zapad.

Ak suhlasiš, tak zajtra o 11:00 sa dohodnime, že pôjdeme von a budeme pozorovať slnko.
Môže byť?
Vinyiczky Bence
Prepáčte ale slnko je najvyššie - rovno nad nami- o 12. hod v zime - keď platí zimný čas:

Ktorý čas je správny?

Správny čas je čas astronomický - teda ten, kedy o 12:00 hod. je slnko priamo nad našou hlavou. Vplyvom časových pásiem a v súvislosti so zemskými poludníkmi, je ale toto určenie skôr nedosiahnuteľné. Formálne je teda správne čas neposunutý, teda ten zimný. Od októbra do marca je čas …More
Prepáčte ale slnko je najvyššie - rovno nad nami- o 12. hod v zime - keď platí zimný čas:

Ktorý čas je správny?

Správny čas je čas astronomický - teda ten, kedy o 12:00 hod. je slnko priamo nad našou hlavou. Vplyvom časových pásiem a v súvislosti so zemskými poludníkmi, je ale toto určenie skôr nedosiahnuteľné. Formálne je teda správne čas neposunutý, teda ten zimný. Od októbra do marca je čas viac-menej totožný s polohou Zeme a Slnka a dvanásta hodina je uprostred dňa a polnoc uprostred noci. V lete sa potom čas posúva o hodinu dopredu (z 2:00 na 3:00), a teda tento čas je umelý a nesprávny.
www.foronlyonetime.eu/sk/preco-jeden-cas ,

ale samozrejme v debate o zjaveniach je to nepodstané.
ľubica
Modlitba k Panne Márii - Mystickej ruži:

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a sme presvedčení, že nás vyslyšíš.
Zdravas', Mária...
Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca …More
Modlitba k Panne Márii - Mystickej ruži:

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a sme presvedčení, že nás vyslyšíš.
Zdravas', Mária...
Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme za svet, zmietaný nezhodami, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých Tvojich detí.
Zdravas', Mária...
Mystická ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech sa okolo eucharistických oltárov rozkošatia mnohé kňazské rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pomohli založiť kráľovstvo Tvojho Syna po celom svete. Rozlej na nás svoje nebeské milosti!
Zdravas', Mária...
Zdravas', Kráľovná...
Modli sa za nás, svätá Matka Božia!
Aby sme sa stali hodnými prísľubov Ježiša Krista.
Mystická ruža, Matka Cirkvi, modli sa za nás!
Ó, Mária, Mystická ruža, bez hriechu počatá,
Ochrana kňazov a zasvätených, prihováraj sa za nich u Ježiša! Amen
Peter(skala)
* 12-13:00 / 11-12:00 / HODINA Milosti

Viac tu: modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…/a12-13-00-11-12…
Kakarová Mária likes this.
Peter(skala)
...ako sa to vezme, čiže to zaleží od toho, z akého uhla (zdroja info.) sa na to pozerame.
Ked píšeš, že "zimný čas je pôvodne stredoeuropsky", tak podla koho? Kto ho zaviedol a urobil to správne? Ak nie, potom nie je pôvodný resp. nie je ten správny, ale ak ho vytvrorili správne, potom ho môžeme používať ako pôvodný v zmysle, že vznikol Božím vnuknutím.

Dalo by sa hovoriť vela o tom ako to všet…More
...ako sa to vezme, čiže to zaleží od toho, z akého uhla (zdroja info.) sa na to pozerame.
Ked píšeš, že "zimný čas je pôvodne stredoeuropsky", tak podla koho? Kto ho zaviedol a urobil to správne? Ak nie, potom nie je pôvodný resp. nie je ten správny, ale ak ho vytvrorili správne, potom ho môžeme používať ako pôvodný v zmysle, že vznikol Božím vnuknutím.

Dalo by sa hovoriť vela o tom ako to všetko vzniklo, lenže pre nas veriacich je najdôležitejšie, čo hovorí Boh:
Boh zjavuje svoj čas cez Pannu Máriu, ktorá sa zjavuje v zimnom čase stále ako keby bol letný čas a to 17:40 hod.
V lete, ked sa čas nemení, tak sa zjavuje o 18:40

V prirode to je vidieť ukažkovo:
V lete, ked sa čas nemení, tak na poludnie je slnko presne v strede (nad nami)
ale v zime, ked sa čas mení, tak slnko je v strede už o 11:00 hod.

V Biblii, sa píše, že sa modlievali na poludnie, ale vtedy hodiny ešte nemali, takže sa riadili slnkom, ktoré bolo na poludnie nad ich hlavami (v strede). Preto logicky z toho vyplýva, že letný čas je správny a nemal by sa meniť, tak ako v Rusku
Vinyiczky Bence
... to znamená, že v lete je o 13.00 "na poludnie", lebo podľa SEČ-u je 12
Vinyiczky Bence
Len k tomu času: na poludnie v zimnom čase je o 12-tej, lebo zimný čas je pôvodný stredoeurópsky čas (SEČ), letný čas (SELČ) je umelo vytvorený a naposledy a - dúfam dočasne - zavedený v 70. rokoch.
Peter(skala)
Na poludnie v zimnom čase je o 11:00 hod