Clicks769

Święci też mylili się i popełniali błędy

Nie wolno podważać ważności i prawomocności liturgii posoborowej, mimo błędnie przeprowadzonej reformy liturgicznej. Jednocześnie należy uczynić wszystko, co możliwe i godziwe, aby liturgia trydencka powróciła do wszystkich polskich parafii, ponieważ obecnie nie ma szans na reformę reformy rozpoczętą przez Benedykta XVI i nieskutecznie kontynuowaną przez osamotnionego i totalnie lekceważonego kard. Saraha.

Niektórzy liturgiści twierdzą, że przedsoborowa reforma liturgiczna Piusa XII również nie była zbyt udana (www.nowyruchliturgiczny.pl/…/reforma-wielkie… ). Z tego powodu słusznie FSSP postarało się o zezwolenie na odprawianie Wielkiego Tygodnia sprzed reform (misyjne.pl/cicha-rewolucja…)

Taki porządek istnieje w Kościele: nic nie wolno zmieniać, ani też niczego przywracać bez zgody papieża. Milsze Bogu posłuszeństwo niż nabożeństwo, dlatego nawet św. o. Pio odprawił nową mszę przodem do ludzi, mimo że jest to liturgiczny błąd.

Nie można wykluczyć, że również św. Pius X w dobrej wierze mylił się co do reformy liturgii (onepeterfive.com/society-cruel-c…). To oczywiście w niczym nie umniejsza świętości tego wielkiego papieża (przy okazji warto przeczytać: Jak Pius X rozbił się na niemieckich modernistach). Nie wolno zapominać, że nawet święci papieże nie posiadali bez przerwy i na stałe przywileju nieomylności, który wykorzystywali niesłychanie rzadko.

Święty Jan Paweł II bez wątpienia jest wielkim świętym, co nie oznacza, że nigdy nie popełnił błędu w dobrej wierze (nie grzechu, lecz błędu), dlatego niewłaściwe jest powoływanie się zwolenników liturgicznego błędu versus populum na przykład tego świętego papieża.

Tylko Pan Jezus jest doskonały i nieomylny, a Jego Najświętsza Matka uczestniczy w tej doskonałości, natomiast święci nierzadko mylili się i popełniali błędy w dobrej wierze, wierząc święcie, że pełnią Wolę Boga. Czasami były to bardzo wielkie i szokujące błędy.

Nawet tak wielki święty Tomasz z Akwinu popełniał wielkie błędy i nie uznawał (zawartej w Objawieniu Bożym) prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Poza tym nauczał, iż dziecko w łonie matki nie od razu staje się człowiekiem (chodzi o art. 2 kwestii 118 pierwszej części Sumy Teologicznej). Warto przy okazji przeczytać: Św. Tomasz z Akwinu o tym, co dzieje się, gdy wieją wiatry południowe

Św. Apolonia popełniła samobójstwo (pl.wikisource.org/wiki/%C5%BBywot_%C5%…), a św. Wincenty Ferreriusz był kapelanem, spowiednikiem i doradcą antypapieża (www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-05a.php3). Takich przykładów można podać wiele.

Absolutnie nieomylnym Autorytetem (przez duże A) jest tylko Bóg Wcielony i nasz Pan Jezus Chrystus, a założony przez Niego Kościół uczestniczy w tej nieomylności, dlatego św. Augustyn stwierdził:

„Nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego” (Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6: PL 42, 176; patrz także: Katechizm Kościoła Katolickiego 119).

Nie wszystko, co czynili święci, jest godne naśladowania. Nie wszystko, czego nauczali święci, można przyjąć i wprowadzać w życie. Dlatego – należy powtórzyć – wielkim błędem jest powoływanie się zwolenników błędu liturgicznego versus populum na przykład świętego papieża Jana Pawła II.

Trzeba też wiedzieć, że Bóg patrzy na serce i dla Niego najważniejsza jest czysta intencja, a nie tylko sam czyn. Świętość nie polega na samych obrzędach liturgicznych i literze doktryny, lecz na MIŁOŚCI, która wszelki błąd ukrywa (Prz 10, 12) i zakrywa wiele grzechów (1P 4, 8). Tylko MIŁOŚĆ jest wszystkim, natomiast same obrzędy i sama doktryna bez MIŁOŚCI jest niczym w oczach Boga, który jest MIŁOŚCIĄ (1J 4, 8).

Warto obejrzeć: Nowa Msza odprawiana w sposób prawidłowy

Warto przeczytać: Bóg dopuścił zniszczenie swoich świątyń mimo odprawiania Mszy trydenckiej

oraz: Benedykt XVI: «ROZKAZUJEMY, by obowiązywało... wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom»
yuitrel
Św. Apolonia w rekach katów popełniła samobójstwo? co to za anty katolickie bzdury?
Tradycja i Wiara
Wolno i należy
: )
Sw.Joanna and one more user like this.
Sw.Joanna likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.