1
2
baj900
797
Błogoslawieństwo Domu. . MODLITWA BłOGOSłAWIEŃSTWO DOMU + Niech Wszechmogacy I Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Swiety,+ blogoslawi nam I chroni nas. Amen Nasłodszy Panie Jezu Chryste.…More
Błogoslawieństwo Domu.

.

MODLITWA BłOGOSłAWIEŃSTWO DOMU
+ Niech Wszechmogacy I Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Swiety,+ blogoslawi nam I chroni nas. Amen
Nasłodszy Panie Jezu Chryste. Wszechmogący Królu Niebios i Ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazarenski, za nas ukrzyżowany.
Synu Boga Żywego, miej litość nad tym domem, chroń jego mieszkanców.
Niech Twoje Boskie BŁogosławieństwo wszedzie im towarzyszy; niech Duch Swięty oświeca ich umysly i serca, i niech Jego sila dziala w nich gdziekolwiek sie znajdują.
Niech wszystko, co znajduje sie w tym domu, będzie Błogoslawione, a także wchodzący i wychodzący. Niech błogosławienstwo Swiętej Trójcy chroni ich od zlego, tak, by omijały ich nieszcześcia.
Niech Święte imie Jezusa wspólnie z dwunastoma chórami Aniołów przyniosą pokój temu domowi.
Niech Przenajświętsza Krew Pana Jezusa obmywa z grzechów wszystkich mieszkańców.
Niech Najswiętsza Dziewica otoczy go matczyną opieka.
Niech chroni go swięty Archanioł.
Niech swieci Apostołowie przyniosa mu zamożność.
Niech swięci Ewangelisci wzmocnią go.
Niech Chrystus będzie tarczą tego domu.
Niech trzy gwożdzie Chrystusa będa jego barierą.
Niech korona Chrystusowa będzie jego tarcza.
Niech mieszkańcy tego domu otworzą serca dla Pana Jezusa.
Jezu, Maryjo, Józefie, wszyscy nasi patronowie, a także wy, Święci Aniołowie i
Archaniołowie, uzyskajcie od Boga w Trzech Osobach, ochronę tego domu przed
piorunami, ogniem, gradem, potopem, atakami złych ludzi, skandalem,
niewiernością, herezją, niepokojem, smutkiem, obsesją, depresją, pychą,
chciwością, nieczystością, nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, lenistwem,
ninawiścią, nierządem, zazdrościa, gniewem, alkoholizmem, narkomanią, chorobą psychiczną, fizyczną, moralną duchową pochodzącą od złego ducha, opentaniem, obsesją diabelską, śmiercią, od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, okaleczeniu dziecka, od popadania w rozwiązłość cielesną i duchową, od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, od wszelkiej formy czarów, uroków, zaklęć, guseł, nowych religii new age, wszelkiego rodzaju przekeństw, złożeczenia, i od wszelkiego zła ukrytego jakimkolwiek niepowodzeniem zagrażajacym duszy i ciału. Niech ten dom będzie wytchnieniem i odpoczynkim dla osób tutaj mieszkających, niech ten dom pobudzi i wzmocni, wiarę, nadzieję i miłość w Pana Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą Maryję, Św Józefa, Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela Archanioła, Św. Rafała Archanioła i wszystkich Aniołów i Archaniołów Wszystkich, Świętych i
Błogosławionych i niech oni wspierają i wypraszają wszelakie łaski dla jego
mieszkanców.
Amen.
O pomoc w czym prosimy Boga Ojca, Syna Bozego oraz Ducha
Swietego. Amen. +

.