Clicks9
lv.news

Franciska intervija: vai nākamais būs iesvētīšana caur sienu?

Domājot par cilvēkiem, kas viņu “apgrūtina”, Francisks intervijā TheTablet.co.uk pastāstīja savam hagiogrāfam Ostinam Ivereigam (8. aprīlis),

“Tas man liek just pašauztraukumu” un “arī man ir savtīguma jomas”. Franciska jaunā mantra ir “radošums”. Viņš to izmanto ar dažādām modifikācijām desmit reizes.

Atkal viņš spēlē savu Hitlera kārti, apsūdzot “dažu Eiropas politiķu populistiskās runas” un “politiskos lēmumus”, bet viņam trūkst drosmes dot vārdus.

Viņa risinājums labākai ekonomikai: "Šis ir laiks pāriet no dabas izmantošanas un nepareizas izmantošanas uz tās izmantošanu ar apdomu." Viņš to sauc par “kontemplatīvo dimensiju”.

Francisks piemin bīskapu, kurš vēlējās veiot caurspīdīgas sienas slimniekiem slimnīcas iekšienē, bet viņam vajadzēja “kanona juristus”, lai uzzinātu, ka atbrīvošanu var sniegt tikai personīgi.

Neskatoties uz to, Francisks mudināja viņu turpināt savu bezjēdzīgo un gnostisko vardarbību. Franciskam tā ir “gara brīvība” un “nevis institūcija, kas slēgta”. Ja tas tā ir, tad bīskapam jāveic arī brokastu maizes iesvētīšana caur sienu.

Pozitīvā puse: Francisks kritizē, ka “šajās dienās ir ļoti neparasti satikties ar Dauna sindroma cilvēkiem”, jo, tiklīdz viņi tiek atklāti, “viņi tiek ielikti rāmjos”.

Attēls: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsLmcmtbqkma