Clicks2K
marek
1
ks. Andrzej Zwoliński - Kultura Idiotow - wykład (nauka o zagrożeniach duchowych) www.youtube.com/watch ks. Andrzej Zwoliński - Kultura Idiotow - wykład (nauka o zagrożeniach duchowych)More
ks. Andrzej Zwoliński - Kultura Idiotow - wykład (nauka o zagrożeniach duchowych)

www.youtube.com/watch

ks. Andrzej Zwoliński - Kultura Idiotow - wykład (nauka o zagrożeniach duchowych)
renia.deja shares this
2K
-KS ZWOLIŃSKI-

Wypowiedź ks. Zwolińskiego