wordpress.com

Kazania Świętokrzyskie według Świętego Soboru Laterańskiego.

Biskup Leon, sługa sług Bożych na wieczną pamiątkę z aprobatą Świętego Soboru. Pod przewodnictwem Bożego majestatu, którego niewysłowiona …