Bos016
23.5K

Jak poważny będzie niedobór żywności?

Dwa lata temu, w maju 2020 roku, przewidziałem, że po pandemii COVID-19 nastąpi klęska głodu, spowodowana celowym zamknięciem firm i globalnych linii zaopatrzenia …
przeciwherezjom
Zgadza się.
Bos016
Zamierzają oni doprowadzić do rozpadu obecnego systemu żywnościowego, aby następnie „rozwiązać” problem, wprowadzając nowy system oparty na opatentowanej, hodowanej w laboratoriach, syntetycznej i genetycznie modyfikowanej żywności, wraz z cyfrową tożsamością, śledzeniem śladu węglowego oraz programowalną, scentralizowaną walutą cyfrową, która będzie śledzić nie tylko to, co jesz, ale także wszystko …More
Zamierzają oni doprowadzić do rozpadu obecnego systemu żywnościowego, aby następnie „rozwiązać” problem, wprowadzając nowy system oparty na opatentowanej, hodowanej w laboratoriach, syntetycznej i genetycznie modyfikowanej żywności, wraz z cyfrową tożsamością, śledzeniem śladu węglowego oraz programowalną, scentralizowaną walutą cyfrową, która będzie śledzić nie tylko to, co jesz, ale także wszystko inne, co robisz.