Marieta Ria
31.6K
SLABINOU KATOLÍKA JE NEDOSTATOK MODLITBY, ČO SPÔSOBUJE DUCHOVNÚ ANÉMIU Svätosť života k nám prichádza od Boha, nášho Pána [Svätyne svätých], v modlitbe dobrý katolík stúpa k Bohu, z tohto dôvodu je …More
SLABINOU KATOLÍKA JE NEDOSTATOK MODLITBY, ČO SPÔSOBUJE DUCHOVNÚ ANÉMIU
Svätosť života k nám prichádza od Boha, nášho Pána [Svätyne svätých], v modlitbe dobrý katolík stúpa k Bohu, z tohto dôvodu je veľmi žiaduce, aby sme čo najlepšie využili: modlitbu v milosti a priateľstve s Bohom, naším Pánom; lebo, duša stúpa k Bohu [prosí, ďakuje, vedie dialóg,] ako môžeme chápať pozdvihnutie k Bohu s dušou v smrteľnom hriechu [ktorá ťažko urazila Boha]? Je jasné, že to nie je to najlepšie - dialóg s tým, koho ste urazili a neprosili o odpustenie.
sv. Ján Damascénsky
PRETO TREBA VEDIEŤ, ŽE:
1. SILOU KATOLÍKA JE BOH.

Duša spojená s Bohom, naším Pánom, pravou vierou, milosťou a priateľstvom je veľmi silná, až tak, že v duši katolíka prebýva v milosti sám Boh. "Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a my prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová."
Sila katolíka je skúšaná v súženiach, protivenstvách života; zjavné svedectvo …More
Janko333
běda vám bezbožníci
To je velký nedostatek katolíků,
neumí žít s Bohem nikdo je to
neučí. To vše je Písmu Svatém,
ale to nečtou. Takový Martinek
ani nevěděl, kdo je to Izrael.....
Bída veliká.
dominikguzman
Duša v stave ťažkého hriechu je mŕtvola, mŕtva duša, nemá v sebe život, pri modlitbe dostane len jedinú milosť, a to silu na obrátenie sa. Ak chceme mať život večný, musíme pristupovať k stromu života a jesť z neho plody. Novým stromom života je kríž a plodom tohto stromu je Eucharistia, Telo Ježiša Krista, ktoré nám tento život dáva.