CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Ludzkie linie komòrkowe w szczepieniach

… Aby
pobrać
żywotną
nerkę
z
zarodka …
wystarczająco
zdrowe
dzieci,
które
mają
wystarczająco
rozwinięte
nerki,
muszą
zostać
usunięte
z
macicy
żywe,
zazwyczaj
przez
cesarskie
cięcie,
i
wyciąć im nerki. Musi się to odbyć bez znieczulenia dziecka, które zmniejszyłoby żywotność narządów