Clicks44
szuirad1
1

Św. Edmund Campion 1 grudnia.

Św. Edmund Campion należy do grona Czterdziestu Męczenników Anglii i Walii, którzy ponieśli śmierć za wiarę i wierność prawowitemu namiestnikowi Chrystusa. W XVI wieku Anglia – podobnie jak Niemcy i szereg innych krajów – przeżyła swą dziejową tragedię. Z powodu rozpasania jednego człowieka, króla Henryka VIII, który nie otrzymał od papieża zgody na rozwód, powstała na dworze angielskim nowa religia, która została gwałtem narzucona społeczeństwu, a dla Kościoła rozpoczął się kilkuwiekowy okres represji i prześladowań.

Po śmierci Henryka VIII Maria Tudor podjęła próbę przywrócenia religii katolickiej w kraju, wszystkie starania jej kilkuletniego panowania zostały jednak udaremnione przez jej następczynię, przyrodnią siostrę Elżbietę I. Za jej rządów wydano między innymi tak zwane XXXIX artykułów, określających doktrynę anglikańską i wznowiono henrykowski „akt supremacji”. W myśl tego dokumentu nikt nie mógł zostać urzędnikiem państwowym, jeśli nie złożył tak zwanej przysięgi supremacyjnej, co było równoznaczne z uznaniem króla Anglii za głowę sekty, którą nazwano Kościołem anglikańskim.

Pochylając się nad historią katolicyzmu w Anglii za panowania Elżbiety Tudor nie sposób uniknąć spotkania z wybitną postacią ówczesnych zmagań – konwertytą i męczennikiem – Edmundem Campionem. Wychował się on w środowisku anglikańskim i po ukończeniu studiów w Oxfordzie postanowił zostać duchownym. Pobudka jego, jak można sądzić, była szczera i szlachetna, a rozum – choć nieoświecony jeszcze zbawiennym światłem wiary Chrystusowej – był niechętny wobec przymusu uznania królowej Elżbiety... pch24.pl/…a-antykatolickiego-szalu-angielskich-protestantow/
szuirad1
Św Eligiusz, biskup 1 grudnia brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-01c.php3