BÓG OJCIEC: Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna

God the Father: So many fallen angels convince humanity that human intelligence is faultless

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 5 lipca 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, gdy płaczę nad wszystkimi Moimi dziećmi, którzy nie chcą uznać, że Ja istnieję. Jakże za nimi tęsknię. Jak bardzo płaczę nad ich biednymi duszami.

Tak inteligentni i bystrzy w kategoriach ludzkiego rozumienia, a nie udaje się im pojąć Prawdy o tym, kim Ja Jestem. Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Stworzycielem wszystkich rzeczy. Ja Jestem ich Ojcem, chociaż Mnie odrzucają. Gdyby tylko mogli zobaczyć Prawdę. Gdyby tylko mogli pozwolić Mi dotknąć swoich serc, abym mógł pokazać im Moje cudowne i wspaniałe plany, które na nich czekają.

Wiele z tych dusz Mnie nie zna, nie z własnej winy. Tym duszom będzie pokazana Prawda, tak że wybiorą Moją Drogę. A ci, którzy otrzymali Prawdę, ale którzy pozwolili, aby zaślepiło ich ludzkie rozumowanie i uwielbienie dla ludzkiej inteligencji, są teraz dla Mnie utraceni. Wiele takich dusz się nawróci, ale wiele odrzuci Kielich Zbawienia przedstawiony im przez Mojego Syna umiłowanego.

Dzieci Mojego Serca, błagam was. Pomóżcie Mi ratować Moje drogie dzieci. W tym czasie płyną Moje Łzy i proszę was, byście doprowadzili ich do Mnie poprzez Boże Miłosierdzie Mojego Syna. Tak wiele z tych dusz to małe dzieci, które odrzucają Mnie buntowniczo i publicznie, aby pokazać innym, jak bardzo są mądre.

Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wprowadzoną przez wroga do dusz Moich dzieci.
Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co on im robi. Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna. Kiedy ludzkość sądzi albo sama się przekonuje, że zna Boskie Prawa Stworzenia, to wpada w oszukańczą pułapkę.

Żaden człowiek nie może wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat czy ludzkość, bez względu na to, jak bardzo by się starał, bo to jest niemożliwe.

Kiedy się tego nauczą? Kiedy zobaczą, że te Moje dzieci z czystymi, prostymi i pokornymi duszami, które Mnie przyjmują, rozumieją prostą prawdę? One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiły otwarte, tak abym mógł napełnić ich dusze Boskimi Łaskami.

Ja Jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym naturalnym Ojcem. Moje dzieci muszą przyjść do Mnie z własnej woli poprzez Mojego Syna umiłowanego. Nie mogę ich zmusić. Wy, Moje dzieci, otrzymaliście siłę, abyście pomogli ratować ich dusze.

Każdemu z was, kto odpowie na Moją prośbę o ratowanie braci i sióstr przez modlitwę i ofiarę, zostaną udzielone szczególne Łaski. Moja Moc jest nieskończona. Moje cuda, wraz z cierpieniem i modlitwami Moich dzieci, będą wykorzystywane do ratowania zagubionych dusz od śmierci wiecznej.

Kocham was, Moje umiłowane dzieci. Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją kochaną rodzinę, i pomóżcie Mojemu Synowi pokonać bestię, zanim skradnie więcej Moich dzieci.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-to-jak-bardzo-by-sie-staral-bo-to-jest-niemozliwe