CÓRKA MARYI
283

Matka Zbawienia: Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, ukazujecie Mu swoją miłość

Mother of Salvation: When you trust my Precious Son you demonstrate your love for Him

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 22 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy z powodu sposobu, w jaki Jego umiłowana Armia jest posłuszna Jego Świętemu pragnieniu odmawiania Jego Modlitw Krucjaty. Te modlitwy są na czasy współczesne, aby pomóc wszystkim dzieciom Bożym szukać ochrony, której potrzebują do radzenia sobie w tych trudnych czasach, których doświadcza tak wiele dusz. Kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, dzieci, zawsze wołajcie do Mnie, waszej umiłowanej Matki, abym w waszym imieniu wstawiała się u Mojego drogiego Syna. Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste wyrzeczenia, ofiarowane Bogu, pomagają ratować tak wiele dusz na ziemi.

Wasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane. One nigdy nie są ignorowane, ale traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca. A więc musicie być cierpliwi, dzieci. Zawsze pokładajcie w Moim Synu pełną ufność. Oddajcie Mu cały wasz lęk i cierpienie. Musicie wtedy zaufać, że On poradzi sobie ze wszystkim.

Dla tych spośród was, wierzących, którym trudno się modlić lub zachować żywą miłość do Mojego Syna, tutaj jest szczególna Modlitwa Krucjaty, aby pomóc ponownie rozpalić waszą miłość do Jezusa.

Modlitwa Krucjaty 47
Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

O Matko Najświętsza, Matko Zbawienia dla całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.

Pomóż mi odczuć Płomień Jego Miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.

Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie się Jemu stały się silniejsze.

Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą, i pomóż mi widzieć wyraźnie Boskie Światło Prawdy, które emanuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości. Amen.


Idźcie w pokoju, dzieci. Pamiętajcie, kiedy poprosicie Mnie z serca, abym się za was modliła, Ja, Matka Zbawienia, przedstawię waszą prośbę Mojemu umiłowanemu Synowi. Nigdy nie zlekceważę żadnej prośby, gdy jest ona zgodna z życzeniem Mojego Syna i jest według Świętej Woli Ojca.

Uczcie się bardziej ufać, dzieci. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, ukazujecie Mu swoją miłość. Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasza ufność Jemu również będzie słaba. Tylko ci z was, którzy upokorzą się przed Moim Synem, zostaną pobłogosławieni Łaskami danymi dla wzmocnienia waszej wiary.

Nigdy się nie poddawajcie, kiedy odczuwacie rozpacz. Rozpacz jest wywoływana przez złego. Po prostu zwróćcie się do Mnie, a Ja będę się modlić, aby pokój powrócił do waszych dusz. Gdy to uczynicie, będziecie w stanie odrzucić pokusę podstawianą przez złego, i staniecie się wolni.

Wasza Matka Najświętsza
Królowa Aniołów
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-trudne-lub-bolesne-dzieci-zawsze-do-mnie-wolajcie