Bos016
1798

O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu: Encyklika „Miserentissimus Redempto…

Czcigodni Bracia! Pozdrowienie Wam i błogosławieństwo apostolskie! Chrystus po wsze czasy z Kościołem. Najmiłosierniejszy nasz Zbawiciel, dokonawszy …
V.R.S.
Akt poświęcenia Piusa XI mówił m.in. o ciemnościach islamizmu, które, zaledwie parę dekad później, całował Jan Paweł II. Takie porównania najlepiej unaoczniają rozmiar rewolucji w strukturach eklezjalnych.