Clicks24
vi.news

Viganò: Vatican II và Giáo hoàng đã trở thành ngựa thành Troy

Tổng Giám mục Viganò viết trong một lá thư cho Cha Thomas Weinandy (MarcoTosatti.com, ngày 11 tháng 8), rằng đang có “một cuộc ly giáo trong nội bộ giáo triều."

Ông giải thích điều này với thực tế rằng Francis là người lãnh đạo một “phần Giáo hội” đang muốn ly khai, dựa trên một “sự ly giáo bằng Huấn quyền” xảy ra tại Công đồng Vatican II.

Viganò mô tả Công đồng Vatican II như là một Công đồng Đại kết, đồng thời, là hiệp hội đầu tiên của “một Giáo hội phân ly” tự coi mình là “sinh ra từ Công đồng Vatican II”. Do đó, trên thực tế, Vatican II là hai Công đồng, Viganò nói.

Ông giải thích rằng những người theo chủ nghĩa hiện đại đề cập đến hội đồng để biện minh cho những sai lệch của họ và so sánh điều này với các giám mục của Francis, những người khăng khăng tuân theo “thẩm quyền của Vị Đại diện của Chúa Kitô” khi ông hành động theo cách ly giáo.

Viganò chỉ ra rằng kể từ thời John XXIII, các giáo hoàng đã cho phép những điều “trái ngược một cách mơ hồ” với giáo lý Công giáo bởi vì sự trái ngược này tương ứng với những xác tín của chính họ.

Ông cảnh báo rằng Công đồng Vatican II và giáo hoàng được sử dụng để đưa Ngựa thành Troy vào Giáo hội nhằm ngăn chặn bất kỳ hình thức chỉ trích chính đáng nào.

#newsIqncygtzdj