pl.news
24K

"Gniew względem hierarchii będzie narastał" - Opat Starego Obrządku

Franciszek może "tłumić" Mszę Rzymską, ale wierni dalej będą ją praktykować "w mniej lub bardziej potajemny i zakazany sposób", powiedział Benedyktyń…
Neo Kowalski
Cyt.: "zażarty tradycjonalizm przeciwstawiał się autorytetom"
Dobre..., mój autorytet to Bóg a dla bp Bergolio autorytet to diabeł. Stąd się bierze różnica w naszych autorytetach i przeciwstawianie się! Zawsze znajdzie się choć jeden człowiek, który odrzuci diabelskie autorytety (takim człowiekiem kiedyś był NOE).
Walczyć o prawdę
Hierarchia i podwładni jej kapłani są przyczyną bezpośrednią desakralizacji kultu religijnego w Kościele Katolickim. Centrum to posoborowy ekumeniczny Watykan, promujący islam, judaizm i pogaństwo.