01:01:01
Pius XI, Encyklika „Quas primas” Nagranie: Warszawa, 22.11.2012 Czyta: Halina Łabonarska Muzyka: z serwisu YouTube Montaż całości: Marce Pane vimeo.com/marcepane Konsultacja: ks. Jacek Bałemba SDB …More
Pius XI, Encyklika „Quas primas”

Nagranie: Warszawa, 22.11.2012
Czyta: Halina Łabonarska
Muzyka: z serwisu YouTube
Montaż całości: Marce Pane
vimeo.com/marcepane
Konsultacja: ks. Jacek Bałemba SDB
sacerdoshyacinthus.wordpress.com
Time: 01:01:01

- – -

W czasach pomieszania powszechnego nieodzowną jest rzeczą trzymać się mocno krystalicznej katolickiej doktryny – niezmutowanej!
Otwieramy zatem skarbiec katolickiej doktryny Kościoła.

W 1925 r., w obliczu antychrześcijańskich nastrojów w wielu częściach świata, papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla.

Tematyka: Chrystus Król, Chrystusowe królowanie, Chrystusowe Królestwo. W tych tematach mamy współcześnie do czynienia z wielością interpretacji, by nie powiedzieć wprost: z chaosem.
Encyklika Piusa XI Quas primas z 11 grudnia 1925 roku to najwyższy dostępny stopień nauczania Kościoła na ten temat, a zatem najbardziej autorytatywny i wiążący. Kościół nie wypowiedział się pełniej. Nikt nie wzniósł się wyżej ponad Papieża Piusa XI. To jest najjaśniejsze Magisterium, porządkujące chaos – także współcześnie.

Myśl upublicznienia encykliki w formie nagrania przyszła w ubiegłą niedzielę podczas Apelu, przed Obrazem naszej Królowej, Jasnogórskiej Pani. Od razu telefony do różnych miast i środowisk. I mobilizacja wielu osób do modlitwy w tej sprawie. Widocznie modlitwa była miła Panu Jezusowi, bo okazała się skuteczna. W kilku dniach inicjatywa została zrealizowana i sfinalizowana.

Pan Jezus na swój niezrównany sposób podziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby słowo nauczania o Jego Królestwie mogło dotrzeć szeroko poprzez internet do Polaków w kraju i za granicą. Ze swej strony dołączam swoje skromne podziękowania szczególnie Pani Halinie Łabonarskiej za chętne podjęcie się zaproponowanego nagrania i jego kompetentną realizację.

Z wysokim prawdopodobieństwem możemy skonstatować, że po raz pierwszy zostaje upubliczniona encyklika Piusa XI Quas primas w języku polskim w formie nagrania audio.

Niech to słowo autorytatywnego nauczania następcy św. Piotra posłuży wszystkim Szanownym Słuchaczom do umocnienia się w szlachetnej dumie z przynależności do Chrystusowego Królestwa.

Niech to słowo pomoże nam w czasach pomieszania powszechnego podejmować wszelkie godziwe działania i inicjatywy mające na celu rozszerzenie Chrystusowego królowania na polskiej ziemi i na całym świecie.

Trzymajmy Chrystusowe sztandary wysoko!
Gloria Tibi, Christe, Rex aeternae gloriae!
Króluj nam, Chryste!


Pisał Pius XI w encyklice Quas primas:

„Z całą słusznością można by powiedzieć, iż lud chrześcijański, jakby poruszony natchnieniem Boskim, pragnie tego Jezusa, którego niegodziwi ludzie, gdy przyszedł do swoich, nie chcieli przyjąć, wyprowadzić z zacisza świętych przybytków, jak gdyby z ukrycia i wiodąc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach miast pragnie Mu przywrócić wszystkie prawa królewskie”.

„Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich”.


Więcej: LINK