Weronika....S
@MEDALIK ŚW,BENEDYKTA. Ale przyznaj twój gniew na forum bardzo często jest nienawistny, poniżający innych i mściwy.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@MEDALIK ŚW,BENEDYKTA. Ale przyznaj twój gniew na forum bardzo często jest nienawistny, poniżający innych i mściwy.
------
Weronika proszę o dowody.
Sławomir Sokołowski
Pan Jezus nie użył przemocy, bo celem przemocy jest krzywdzenie niewinnego, a forma tej przemocy nie ma tu znaczenia ("można" być agresywnym, nie używając żadnych narzędzi czy nawet nie wypowiadając jednego słowa; często milczenie, gdy należy mówić, np. milczenie rodzica, obrażonego na dziecko - jest formą przemocy). Pan Jezus użył, mówiąc dzisiejszym językiem prawnym, środków przymusu …More
Pan Jezus nie użył przemocy, bo celem przemocy jest krzywdzenie niewinnego, a forma tej przemocy nie ma tu znaczenia ("można" być agresywnym, nie używając żadnych narzędzi czy nawet nie wypowiadając jednego słowa; często milczenie, gdy należy mówić, np. milczenie rodzica, obrażonego na dziecko - jest formą przemocy). Pan Jezus użył, mówiąc dzisiejszym językiem prawnym, środków przymusu bezpośredniego - aby zażegnać zagrożenie profanacji, a nawet więcej, aby przerwać profanację miejsca Kultu. Ze znacznie gorszą profanacją mamy od dziesięcioleci do czynienia (publiczna nagość) i dzisiaj nikt się tym nie przejmuje.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
W Starym Testamencie piękny przykład Świętego gniewu daje nam Matatiasz:

(1 Mch 2,15-29)
Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: „Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i …More
W Starym Testamencie piękny przykład Świętego gniewu daje nam Matatiasz:

(1 Mch 2,15-29)
Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: „Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co poleca dekret królewski, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół, ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami”. Na to jednak Matatiasz odpowiedział donośnym głosem: „Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia Prawa i jego nakazów. Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo”. Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę zgodnie z królewskim dekretem. Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił go obok ołtarza. Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do składania ofiar, ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o Prawo i tak uczynił, jak Pinchas Zambriemu, synowi Salu. Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: „Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za przymierzem”. Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali. Wtedy wielu ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywali.
Weronika....S
Skorzystaj z tego przykładu!!! Nie bądź religijnie obłudna. Osobiście to zauważam. Wolno mi mieć takie zdanie w związku z tym jak lubisz poniżać innych, zamiast odpowiadać argumentami.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...)''„ Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny,
chcę cię wypluć z mych ust”
(Ap 3, 15-16).
Biada nam, gdy jesteśmy „letni” niczym skarcony Kościół w Laodycei, bo to stan najgorszy, stan letargu sumienia, a może już jego śmierci.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...),Piękną wykładnię Świętego gniewu daje nam Święty Jan Maria Vianney:

„ Muszę jednak ze Św. Tomaszem tę zrobić uwagę, że jest także gniew Święty, który pochodzi z gorliwości o Chwałę Bożą (…) Bywa więc gniew słuszny i sprawiedliwy, który należy nazwać raczej gorliwością niż gniewem (…) Biada mu (duszpasterzowi – przypis mój, A.W.), jeżeli będzie milczał na widok obrazy Bożej i zguby …More
''(...),Piękną wykładnię Świętego gniewu daje nam Święty Jan Maria Vianney:

„ Muszę jednak ze Św. Tomaszem tę zrobić uwagę, że jest także gniew Święty, który pochodzi z gorliwości o Chwałę Bożą (…) Bywa więc gniew słuszny i sprawiedliwy, który należy nazwać raczej gorliwością niż gniewem (…) Biada mu (duszpasterzowi – przypis mój, A.W.), jeżeli będzie milczał na widok obrazy Bożej i zguby dusz! Jeżeli nie chce się potępić, musi wzgardzić względami ludzkimi i wystąpić przeciwko nadużyciom (…) choćby go za to spotkała pogarda i nienawiść, choćby go miano zabić na ambonie (…) Gdy w waszej parafii są zgorszenia, a pasterze milczą, biada wam, bo widocznie Bóg was karze, posyłając takich duchownych ! Jeszcze raz powtarzam, że taki gniew jest święty, chwalebny i zalecony przez samego Boga. Cześć wam, gdy się takim unosicie gniewem!”(...)''