Od judaizmu do holocaustionizmu. Paweł Lisicki o ewolucji religii żydowskiej