Sloboda svedomia je proti katolíckemu učeniu - sedevacantista - Blog - Pravda

Málo ľudí si to uvedomuje, ale sloboda svedomia je heréza, dosť prevelentne vštepovaná masám ľudí na Slovensku, ale aj všade vo svete. Na obrázku je …