Clicks270

Zbawienie przez Nią

„Głosy katolickie” [1] (grudzień 1924) podają, że w XVIII wieku żył we Francji świątobliwy zakonnik-kapłan, Ludwik Maria Griginion de Montfort, dziś już błogosławiony [2]. Był on wielkim czcicielem Matki Boskiej. Prócz licznych książek pobożnych [3] napisał on niewielką książeczkę pod tytułem: „Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję” [4]. Dziełko to ma swoją ciekawą historię.

Otóż on sam przepowiedział, że szatan ukryje to dziełko, aby nie dostało się do rąk wiernych, bo będzie w nim widział wielką dla siebie przegraną. I tak się stało. Mimo poszukiwań przeleżało ono ukryte w bibliotece około lat 100. Znaleziono je przypadkiem w 1842 r. i zaraz drukiem ogłoszono. W tym dziełku między innymi powiada on: „Powstaną ludzie bardzo święci. Ci dojdą do świętości przez cześć szczególną Najśw. Panny, którą będą mieć w pamięci i w sercu, jako najdoskonalszy wzór świętości i jako potężne źródło łask Bożych. Tych świętych, zwłaszcza przy końcu świata, wzbudzi Bóg przez Maryję, Matkę swoją, a to w tym celu, aby te dusze, pełne łaski i gorliwości, stawiły opór nieprzyjaciołom Boga, zewsząd z zajadłością powstającym. Będą te duszy miały szczególniejsze nabożeństwo do Najśw. Panny. Ona to oświeci je swoim światłem, wyżywi je swoim mlekiem, powiedzie je swoim duchem, podtrzyma je swoją dłonią, ustrzeże je swoją opieką. Te dusze jedną niejako ręką walcząc będą zmiatały kacerzy z ich kacerstwami, bałwochwalco z ich bałwochwalcami, grzeszników z ich bezbożnościami, a drugą ręką będą budować świątynię prawdziwego Boga i miasto Boże. Wszystkich zaś przywiodą do prawdziwej czci Matki Boskiej i słowem, i przykładem. Będą one miały wielu nieprzyjaciół, ale odniosą i wiele zwycięstw i przyczyną wiele chwały Bogu samemu. Bo jak przez Maryję rozpoczęło się zbawienie, tak i przez Nią się dokończy…”

* * *

Kto wie, czy świata koniec daleki. Wielu poważnych uczonych i świątobliwych ludzi sądzi, że z tego, co się obecnie na świecie dzieje, mamy prawo wnioskować, że jest on już dosyć bliski. Bo czyż nie ma dzisiaj „nieprzyjaciół Boga, zewsząd z zajadłością powstających”? Czyż antychryst nie ma swoich wielbicieli?...

W te zwłaszcza dni, mówi wyżej wspomniane proroctwo, wzbudzi Pan Bóg ludzi, którzy przez cześć szczególną ku Najśw. Pannie sami się uświęcą, i nie tylko stawią opór zajadłym nieprzyjaciołom Boga, ale zmiotą z oblicza ziemi kacerstwa, bałwochwalstwa, bezbożności, zbudują świątynię prawdziwego Boga i wszystkich przywiodą do prawdziwej czci Matki Boskiej.

Czyż to nie właśnie cel i wszystkich Rycerzy i Rycerek Niepokalanej?

Ale czytamy dalej: „będą one miały wielu nieprzyjaciół”. – I na to więc musimy być gotowi.

Lecz „odniosą i wiele zwycięstw i przyczynią wiele chwały Bogu samemu”.

Bo „jak przez Maryję rozpoczęło się zbawienie, tak przez Nią się dokończy…”

Rozważmy to wszystko dobrze

Rycerz Niepokalanej

Przypisy:

[1] „Głosy katolickie” – miesięcznik, dodatek do „Posłańca Serca Jezusowego”, Kraków 1900-1939.
[2] Kanonizowany w 1947 r.
[3] Do najważniejszych należą: Le secret admirábile du Très Saint-Rossaire pour se convertir et se sauver; L’Amour de la Sagesse Eternelle; Instructions; Le secret de Marie; Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.
[4] Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1986.
Lech42
Skończcie już z tymi nieokreślonymi "nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego". Św. Maksymilian Kolbe uczył, że to masoneria jest wrogiem Kościoła i kazał wzywać Matkę Bożą słowami :
"O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za MASONAMI
i poleconymi Tobie".
Pascendis Dominicis Gregis
@Lech42 Dokładnie. A masoneria to nic innego jak Żydzi, których tam jest pełno. Słusznie św. Maksymilian nazywał Żydów najnieszczęśliwszym narodem i szczególnie kazał oddawać ich Niepokalanej, aby pomogła im się nawrócić.
Szukający PRAWDY
Pełna zgoda, Maryja - MATKA, przez Maryję rozpoczęło się zbawienie, tak i przez Nią się dokończy.
Tymoteusz
„Bo jak przez Maryję rozpoczęło się zbawienie, tak i przez Nią się dokończy…””

Tu jest bardzo ważny aspekt odnośnie Maryi Panny.
Jak wiadomo nam katolikom, Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego, jest stworzona przez Boga, jest oblubienicą Ducha Świętego oraz jest Mamą Pana Jezusa Boga-Człowieka.
Zmierzam do tego, że kto źle się wypowiada o Najświętszej Panience, która jest tak silnie i …More
„Bo jak przez Maryję rozpoczęło się zbawienie, tak i przez Nią się dokończy…””

Tu jest bardzo ważny aspekt odnośnie Maryi Panny.
Jak wiadomo nam katolikom, Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego, jest stworzona przez Boga, jest oblubienicą Ducha Świętego oraz jest Mamą Pana Jezusa Boga-Człowieka.
Zmierzam do tego, że kto źle się wypowiada o Najświętszej Panience, która jest tak silnie i wieloaspektowo powiązana z Bogiem Trójjedynym, to znaczy, że dany człowiek obraża Boga i niewiele rozumie, czym jest chrześcijaństwo.
Tymoteusz
„Otóż on sam przepowiedział, że szatan ukryje to dziełko, aby nie dostało się do rąk wiernych, bo będzie w nim widział wielką dla siebie przegraną. I tak się stało.”

Stąd płynie dla nas ważna nauka, że diabeł (demony) jest na łańcuchu Boga Trójjedynego, czyli że wszystko dzieje się pod kontrolą Bożą i to, co pozornie wygląda na przegraną okazuje się chociażby po stu latach wielką wygraną …More
„Otóż on sam przepowiedział, że szatan ukryje to dziełko, aby nie dostało się do rąk wiernych, bo będzie w nim widział wielką dla siebie przegraną. I tak się stało.”

Stąd płynie dla nas ważna nauka, że diabeł (demony) jest na łańcuchu Boga Trójjedynego, czyli że wszystko dzieje się pod kontrolą Bożą i to, co pozornie wygląda na przegraną okazuje się chociażby po stu latach wielką wygraną Pana Jezusa.