Stylita
3367
U.S.C.A.E.
Kolosanom 1:16 SSV

lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---

Rimanom 11:36 SSV

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---

Ján 1:3 SSV

Všetko povstalo skrze …More
Kolosanom 1:16 SSV

lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---

Rimanom 11:36 SSV

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---

Ján 1:3 SSV

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---
maliar síce zobrazil Boha Otca teda alegóriu lebo Otec nemá telo. Lebo Otcovi sa pripisuje Stvorenie ale urobili ho všetky Tri Osoby Jeden Boh
Martina Bohumila Lutherová
Ano tak věříme, aktem jedniného Slova.
Martina Bohumila Lutherová
Ptáci i vodní svět maji společnost:

O přítomnosti démonů na zemi svědčí evangelní vyprávění, ve kterém jsou uvedeny činy různého druhu zlých duchů i jejich zločiny. Jsou zřídlem rozmanitých nemocí a obtíží. Vstupují také do lidí a zvířat a mučí je (L 8, 33, L 13, 16 atd.). Démoni jsou rovněž ve vodě, o čemž svědčí učení pravoslavné církve, která v den křtu Páně ve svých modlitbách při svěcení …More
Ptáci i vodní svět maji společnost:

O přítomnosti démonů na zemi svědčí evangelní vyprávění, ve kterém jsou uvedeny činy různého druhu zlých duchů i jejich zločiny. Jsou zřídlem rozmanitých nemocí a obtíží. Vstupují také do lidí a zvířat a mučí je (L 8, 33, L 13, 16 atd.). Démoni jsou rovněž ve vodě, o čemž svědčí učení pravoslavné církve, která v den křtu Páně ve svých modlitbách při svěcení vody prosí Boha o očištění vod od eventuální přítomnosti zlých duchů.
orthodoxia.cz/andele.htm