Clicks4.2K
tadeo
9
Okaż mi Boże Miłosierdzie - Lumen. "Okaż mi Boże miłosierdzie swoje, Według litości Serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, Okaż mi miłosierdzie swoje".More
Okaż mi Boże Miłosierdzie - Lumen.

"Okaż mi Boże miłosierdzie swoje,
Według litości Serca Jezusowego.
Usłysz błagania i prośby moje,
Okaż mi miłosierdzie swoje".
Wiesia
Ponad Nadzieję jest jeszcze Miłosierdzie,warto o tym zawsze pamiętać Dziękuję Lumen i pozdrawiam Jezu,ufam Tobie! 🤗 🙏
Primo
"Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem" (Dz. 301)
Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu" (Dz. 1317)
Radek33
Pan Jezus:Dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje,te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekelnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Radek33
Pan Jezus: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca .
nukula
👏 👏 👏 JEZU UFAM TOBIE 👏 👏 👏
Stenia
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie…More
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i świata całego!
Caeleste Desiderium
👏 👏
MirekMocny-prokurator
salowa-lumen
konkarol5
Piekne