31:01
Bernada Fernandez: 5 dní v Nebi a Pekle ‼️‼️More
Bernada Fernandez:
5 dní v Nebi a Pekle
‼️‼️
Jeffrey Ade
I listened to 9:34 and our "lord" is saying "my church is sleeping." As if! This is absolute blasphemy. Sorry! Our Lady of Fatima, pray for us!
giveusthisday
I don't recall the three shepherds of Fatima, nor Padre Pio talking about how badly he was feeling. Even when he had to fight with the devil, I don't recall his talking about how the devil hurt him.
SHJ-IHM
Where's my list of false visionaries?....
English Catholic
@SHJ-IHM Perhaps you left it in the extra house you had to buy, that would be big enough to contain such a list . . .
Liam Ronan
@David Michael Emeth Očistec je naukou katolické církve.
"Proto je svatá a zdravá myšlenka modlit se za mrtvé, aby byli osvobozeni od hříchů." 2 Makabejští 12:46
Připomenutí: Rorate Caeli Purgatorial Society
Reminder: Rorate Caeli Purgatorial Society
David Michael Emeth
1Sa 2:6: "Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do pekla i vyvodí."
Modlit se za mrtvé proč ne, ale kde je něco o nějakém očistci? 🤔❓
Liam Ronan
2 Timoteovi 1:18, Matouš 12:32, Lukáš 23:43, 1. Korinťanům 3:11–3:15 a Židům 12:29
Liam Ronan
"Kdo to však nevěděl a dopustil se věcí hodné ran, bude zbit malým množstvím ran." -Luke 12:48
David Michael Emeth
Nic o očistci tam nenalézám. 😎
David Michael Emeth
Mar 7:6-8: "Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“"‼️
Liam Ronan
Můžeš věřit nebo nevěřit v očistec, příteli. Nakonec na jednoho z nás čeká překvapení.
David Michael Emeth
A já vím už nyní, kdo to bude. 😎‼️
David Michael Emeth
Shlédněte to, katolíci, je tam jasně řečeno, že žádný očistec není, že je to Ďáblův výmysl...‼️
Jeffrey Ade
@David Michael Emeth God bless you! But I take exception to your comment. You infer Jesus Christ did not create a Catholic Church. You infer the Holy Ghost did not enter into and sanctify the Catholic Church on Pentecost Sunday. You infer the teachings of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church do not come from the Holy Ghost. You blaspheme the Holy Ghost, and if you can not see the True Faith …More
@David Michael Emeth God bless you! But I take exception to your comment. You infer Jesus Christ did not create a Catholic Church. You infer the Holy Ghost did not enter into and sanctify the Catholic Church on Pentecost Sunday. You infer the teachings of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church do not come from the Holy Ghost. You blaspheme the Holy Ghost, and if you can not see the True Faith through the scriptures and the teaching of the Catholic Church, then you do not have faith. You are misguided. But what a grace for you to find a website where you can learn the truth! Here! Now!
David Michael Emeth
Katolická církev má svůj původ v Kristu, ale sešla už dávno z cesty, kterou jí určil Pán.‼️
David Michael Emeth
Dt 9:12: "A Hospodin mi poručil: „Vstaň a rychle odtud sestup, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, se vrhá do zkázy. Brzo sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal, odlili si modlu.“"