Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks47
vi.news

"Bạn được chào đón": Francis gọi điện thoại cho người đồng tính với ba đứa trẻ mang thai hộ

Người đồng tính Roma, Andrea Rubera năm 2015 đã gửi một bức thư cho Francis, và Francis đã gọi điện cho anh ta.

Rubera và người bạn đồng giới tội lỗi nuôi nấng ba đứa con do một người phụ nữ mang thai hộ được trả tiền ở Canada.

Mặc dù cố ý từ chối việc cho ba đứa trẻ có mẹ, Rubera đã yêu cầu Francis cung cấp một "nền giáo dục Công giáo" cho chúng.

Câu chuyện được giới thiệu trong bộ phim tài liệu “Francesco” do nhà làm phim đồng tính Evgeny Afineevsky sản xuất. Rubera là phát ngôn viên của Cammini di Speranza, một nhóm những người đồng tính "Công giáo".

Francis hỏi Rubera qua điện thoại rằng liệu những đứa trẻ mang thai hộ có bị tổ chức Công giáo nào đó từ chối hay không. Đáng ngạc nhiên, Rubera trả lời rằng ông vẫn chưa thử.

Sau đó, Francis khuyến khích ông ta tham gia vào cuộc sống của giáo xứ của mình, "Bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ được chào đón, và nó sẽ diễn ra tốt đẹp."

Rubera thực sự đã được "chào đón." Ba đứa trẻ, những người không chịu trách nhiệm về tội lỗi của cha mẹ chúng, đã tham gia một chương trình dạy giáo lý và trở thành hướng đạo sinh.

#newsVkcmmjcoyg