robbi
13.7K
SalveRegina75
Bůh je síla má,
i vojska mého,
on působí volnou cestu mou,
neboť dal mi štít spasení svého,
a dobrotivost jeho velebila mne.

Neboť,kdo je Bohem kromě Hospodina,
a,kdo je skálou kromě Boha našeho..

😇 👏 🤗 😉More
Bůh je síla má,
i vojska mého,
on působí volnou cestu mou,
neboť dal mi štít spasení svého,
a dobrotivost jeho velebila mne.


Neboť,kdo je Bohem kromě Hospodina,
a,kdo je skálou kromě Boha našeho..

😇 👏 🤗 😉