Otec Daniele Natale: Priateľ Pátra Pia, ktorý videl očistec

San Giovanni Rotondo je známe vďaka Pátrovi Piovi, ktorý v ňom žil a duchovne viedol mnohé duše. Jedným z takýchto duchovných detí Pátra Pia bol aj otec Daniele Natale, ktorý je tiež úzko spätý s týmto výnimočným miestom v Taliansku…

Daniele Natale, krstným menom Michael, sa narodil v San Giovanni Rotondo 11. marca 1919 vo farmárskej rodine. Žil v období, ktoré bolo poznačené chudobou a utrpením, a preto musel spolu so svojimi šiestimi súrodencami ťažko pracovať na poli a pásť dobytok. Jeho rodina bola hlboko veriaca. Od malička mal otec Daniele vrúcny vzťah k Panne Márii. Na sviatok Panny Márie Fatimskej 13. mája 1933 počul hlas, ktorý mu hovoril, aby vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov. Bol zmätený a nechápal, čo sa to s ním deje. Váhavo sa spýtal: „Ako môžem odísť od svojej mamy?“ Hlas mu jasne odpovedal: „Dám ti svoju mamu, a tá bude ako tvoja, lebo ona je tiež mamou tvojej matky. Túto Matku môžeš požiadať o čokoľvek.“ Vtedy pochopil, že tento hlas je Ježiš Kristus, a od tej chvíle bola Panna Mária jeho Matkou.

Dňa 4. júna 1933 sa zúčastnil na svätej omši v kostole Santa Maria delle Grazie v San Giovanni Rotondo, kde bol aj Páter Pio, ktorý mu dal požehnanie pre vstup do seminára. V tom momente pocítil, že Páter Pio bude jeho duchovným vodcom a pri ňom sa bude učiť, ako prežívať tajomstvo utrpenia a choroby, ktoré je prostriedkom očisty a posvätenia. Po tomto stretnutí odišiel na štúdium teológie. 12. mája 1940 zložil večné sľuby v Kláštore sv. Anny vo Foggii. Počas druhej svetovej vojny pomáhal pri záchrane zranených, pochovávaní mŕtvych, ochrane kláštora a pomoci rodinám zničených vojnou.

V roku 1952 bola otcovi Danielemu diagnostikovaná rakovina sleziny. Hospitalizovali ho v Ríme, kde mu lekár oznámil, že operácia v jeho prípade nie je možná. Vysvetlil mu, že jeho zdravotný stav je vážny a operáciu by neprežil. Po prepustení z nemocnice odchádza otec Daniele do San Giovanni Rotondo oznámiť Pátrovi Piovi túto smutnú správu. Na počudovanie mu Páter Pio hovorí, aby sa dal operovať. Otec Daniele mu vysvetľuje, že operácia už nepomôže, že aj tak zomrie, ale predsa si berie slová Pátra Pia k srdcu a odchádza do Ríma. Vo svojom vnútri si nesie slova Pátra Pia: „Neboj sa, vždy budem s tebou.“

O niekoľko dní po konzultácii s lekárom sa uskutočnila operácia. Aj napriek narkóze cítil otec Daniele silnú bolesť. Pánovi sa zveril so slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Bohužiaľ, obavy lekára sa potvrdili a otec Daniele po operácii upadol do kómy. O tri dni neskôr zomrel. Po vydaní úmrtného listu sprístupnili mŕtve telo kapucína rodine a rehoľným bratom, ktorí sa za neho modlili. Po modlitbách však nastal v nemocničnej izbe veľký krik. Mŕtvy ožil, vstal a začal rozprávať. Všetci vydesení bežali po chodbách a v nemocnici sa strhol rozruch.

To, čo sa stalo počas tých troch hodín, kým bol mŕtvy, rozpráva otec Daniele s jednoduchosťou a radosťou srdca. Po odchode z tohto sveta sa ocitol pred Božím trónom. Videl Boha nie ako prísneho Sudcu, ale ako milujúceho Otca. S jasom v očiach povedal: „Videl som, ako sa Pán o mňa staral od prvej až do poslednej hodiny môjho života. Miloval ma, akoby som bol jediným stvorením na tejto zemi. Vtedy som si uvedomil, že ja som jeho lásku neopätoval, dokonca som ju úplne zanedbával. Bol som odsúdený na tri dni očistca. Potešil som sa, že iba tri dni. To prejde rýchlo, a potom budem navždy blízko Božej lásky. Po ocitnutí sa v očistci som pociťoval bolesti za nedodržanie sľubu chudoby, keďže som si niekedy nechal pár mincí pre seba. Zmysly, ktoré najviac urazili Boha – moje oči a jazyk – pociťovali veľkú bolesť. Tieto bolesti boli pre mňa ako celá večnosť. To, čo najviac bolí dušu, je vnútorné utrpenie odlúčenia sa od Boha, a tiež možnosť mať všetky dostupné prostriedky na spásu a nemožnosť ich použiť. Uvedomil som si, že tie tri hodiny očistca boli pre mňa ako tristo rokov. Zrazu sa mi zjavila Najsvätejšia Panna Mária. Prosil som ju so slovami: „Pomôž mi, drahá Matka, vrátiť sa na zem, aby som žil a konal z lásky k Bohu. V tom som si uvedomil prítomnosť Pátra Pia. Prosil som ho, aby sa za mňa modlil. Videl som, ako sa Páter Pio rozpráva s Pannou Máriou. V tom sa mi Matka Božia ukázala ako Madonna delle Grazie, sklonila hlavu a usmiala sa. Vtedy som sa ocitol naspäť v tele, otvoril som oči a pohol rukami a nohami. Bol som šťastný, dostal som milosť skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.“

Po tomto zázračnom prebudení rehoľníka boli všetci presvedčení, že je duchom. Vydesení ľudia neverili vlastným očiam. Lekár, ktorý potvrdil jeho smrť, bol ateista. Po tomto zázraku so slzami v očiach povedal: „Áno, teraz verím, verím v Boha, verím v Cirkev a verím v zázraky Pátra Pia!“

Boží plán v živote otca Danieleho bol úžasný. Rehoľník po tomto novom dare života pokračoval vo svojom apoštolskom poslaní ako verný učeník Ježiša Krista a Pátra Pia. Žil ďalších štyridsaťdva rokov očistca, ale už na tejto zemi. Zomrel 6. júla 1994. Je pochovaný na cintoríne v San Giovanni Rotondo. Jeho hrob je cieľom mnohých pútnikov, ktorí ho prosia o pomoc. V roku 2012 bol otvorený proces jeho blahorečenia. Telo otca Danieleho preniesli 10. októbra 2015 do novej hrobky, ktorá sa nachádza v kostole Santa Mária delle Grazie v San Giovanni Rotondo. Pochovaný je v priestore bývalej krstiteľnice, ktorá sa stala miestom modlitby a zázrakov.

Slová otca Danieleho sú aktuálne aj dnes. Pri stretnutím s ním by vás nasmeroval na adoráciu a do rúk by vám vložil ruženec. Každému z nás by povedal tieto slová, ktoré vždy hovoril svojím veriacim: „Sladká Božia Matka sa na vás usmieva a žehná vás spolu s tými, ktorých jej prinášate. Otvorte dvere Ježišovi a Pátrovi Piovi, oni vás z radosťou prídu navštíviť. Odovzdávam ti Ježiša, zaobchádzaj s nim dobre! Nech je cestou, pravdou a životom pre teba a tvoju rodinu.“

Modlitba za blahorečenie otca Danieleho Natale

Ó Pane, Ty si bratovi Danielemu, svojmu vernému služobníkovi z Rádu menších bratov kapucínov, prejavil svoju múdru a nekonečnú lásku. Spravil si z neho apoštola modlitby a obety. Prosíme ťa, osláv svojho služobníka, aby sme ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Zároveň ťa prosím, na jeho príhovor mi udeľ milosť… (povedzte svoju prosbu), po ktorej tak túžim.

Sláva Otcu…

Zdroj: blog.zachej.sk