Anton Čulen
31.3K

Janko Silan: Kňaz katolícky vždy je pripravený trpieť aj umrieť, pritom prijať hosťov, tešiť sa, spievať, že veď strach tu neni uprostred zriekaní a bied a pôstov

Janko Silan: Kňaz katolícky vždy je pripravený trpieť aj umrieť, pritom prijať hosťov, tešiť sa, spievať, že veď strach tu neni uprostred zriekaní a bied a pôstov

Na návšteve u Mons. Viktora Trstenského 18. augusta 1978
Kňaz katolícky vždy je pripravený trpieť aj umrieť, pritom prijať hosťov, tešiť sa, spievať, že veď strach tu neni uprostred zriekaní a bied a pôstov.

Tak sme ho našli. Stál. A pri modlení nemal sa chváliť čím, len úprimnosťou, až tak sa veľmi opil pokorený len Bohom, jeho svätou prítomnosťou.

Až pri obede zaznelo, a smelo, Trojici svätej trojnásobná sláva.
Kristus Pán taktiež dal si trýzniť telo, ale sám potom s ním aj zmŕtvych vstáva.

Jak je to krásne! Plakať sa mi chcelo.

Nič iné básnikovi neostáva.

Janko Silan
Važec 21. augusta 1978
alianciazanedelu.sk/archiv/12997
apredsasatoci
Ktorého kňaza máte na myslí? Toho ženatého, alebo toho......
Anton Čulen
Msgr. Viktor Trstenský: „Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať “. Bohabojní i pri mnohých ťažkostiach, aj keby boli podľa zdania bezbožníkov mŕtvi, víťazia a pretrvávajú veky. Protivníci Boha, keď aj kde-tu víťazia, v skutočnosti prehrávajú sizyfovský boj
alianciazanedelu.sk/archiv/11000
a b c
asi mysli knaza, toho podla Biblie, 1. list Timoteovi:
Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. 2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4 musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Ak …More
asi mysli knaza, toho podla Biblie, 1. list Timoteovi:
Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. 2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4 musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?