Clicks25
vi.news

Tang lễ biểu diễn cùng Francis

Hôm qua, Francis đã tham dự lễ tang của bác sĩ riêng Fabrizio Soccorsi, +78, người bị ung thư nhưng chính thức qua đời vì Covid-19 vào ngày 9 tháng 1.

Tang lễ diễn ra tại Mary Queen of the Family Church trong Cung điện Thống đốc của Vatican. Nó được chủ tọa bởi Hồng y Piero Parolin, người quấn quanh mặt bằng khẩu trang.

Francis không đồng chủ tọa nhưng thay vào đó đã đồng tế trong phụng vụ Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang mặc dù gần đây ngài đã được “tiêm chủng”.

Soccorsi nối tiếp cái chết của con gái ông Cristina, người đã qua đời vào tháng 6 năm 2017 sau một thời gian dài bị bệnh.

#newsPvysgyrrai