05:51
Evanjelizacia
2.6K
† Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách? Viac o podobenstvách Pána Ježiša sa môžete dozvedieť z kníh, homílií, denných meditácii a duchovných cvičení p. Ľubomíra Stančeka tu: www.evanjelizacia.euMore
† Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

Viac o podobenstvách Pána Ježiša sa môžete dozvedieť z kníh, homílií, denných meditácii a duchovných cvičení p. Ľubomíra Stančeka tu: www.evanjelizacia.eu
- štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 10 - 17 | K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?" On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: "Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť."
„Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."