Clicks390

Papnak lenni vagy nem lenni papnak?! - ez itt a kérdés (nem csak vírushisztéria idején).

A morálteológusok védőszentje, Liguori Szent Alfonz, a Redemptorista Rend alapítója tanítja:
"Pastor, ratione officii, tenetur sub mortali dare iis qui petunt, nisi justa causa excuset: etiam tempore pestis, modo possit absque periculo vitae … Si peste infecti sint confessi, posse sine peccato omitti ... ." (Theologia Moralis, Lib. VI, n. 3.)

A lelkipásztornak halálos bűn terhe alatt hivatali okból [állapotbeli] kötelessége kiszolgáltatni [a betegek kenetét] mindazoknak akik kérik, jogos ok kivételével [hogy megtegye]: még pestis idején is olymódon, hogy megvédje [saját] életét ... Valaki vétlenül elmulaszthatja [a betegek kenetét], amennyiben a pestissel megfertőzöttek gyónhattak.

Forrás:
www.churchmilitant.com