Beatus 1
Lecz to było wieki temu. Matka Boża okazała nam wiele łask, ale nie potrafiliśmy tego docenić. Łaska nie jest dana na zawsze. Trzeba na nią zasłużyć. "Naród wybrany" też myślał, że będzie na zawsze uprzywilejowany, a upadek jego był wielki. Nie idźmy drogą pychy, lecz pokory.