ZakochanywBiblii
11.6K
sługa Boży
Trzeba dodać jeszcze składających hołdy telewizorowi i ślepa wiara w przekaz reżimowych mediów - to jest niekwestionowana odmiana koprofilii...
A na marginesie - z jakiej jesteś sekty ?