Rzeczywiście, zaskakuje w postępowaniu włocławskiego ordynariusza brak prawnej precyzji i uzasadnień. Czy wyraził jasno, iż jego „prośby” dotyczą tylko terytorium diecezji włocławskiej? Czy te „prośby” są równoważne z „zakazem”, o którym donosi włocławska kuria diecezjalna? Ciekaw jestem opinii jakiegoś dobrego kanonisty. Zwłaszcza prawnej podstawy do wydania arcybiskupowi zakazu wypowiedzi w …More
Rzeczywiście, zaskakuje w postępowaniu włocławskiego ordynariusza brak prawnej precyzji i uzasadnień. Czy wyraził jasno, iż jego „prośby” dotyczą tylko terytorium diecezji włocławskiej? Czy te „prośby” są równoważne z „zakazem”, o którym donosi włocławska kuria diecezjalna? Ciekaw jestem opinii jakiegoś dobrego kanonisty. Zwłaszcza prawnej podstawy do wydania arcybiskupowi zakazu wypowiedzi w mediach. Dziwi też argumentacja przy „prośbie” o zaprzestanie wypowiedzi medialnych – bp. Mering retorycznie pyta, czy abp. Lenga chce być jak ks. Kazimierz Sowa czy ks. Wojciech Lemański… Cynicznie brzmią też słowa bp. Meringa piszącego, ze diecezja włocławska gościnnie przyjęła abp. Lengę…

Tym jednak, co bardziej zaskakuje, jest postępowanie nuncjusza. Dowiadujemy się, że bp Mering korespondował z nuncjuszem o sytuacji abp. Lengi, a ten wskazał na możliwość podjęcia takich właśnie kroków dyscyplinarnych, mających zapobiec, jak stwierdził, szerzeniu się zgorszenia w diecezji. Czy nuncjusz również nie ma dobrego kanonisty, który mógłby mu doradzać w takich kwestiach? Dlaczego jego troska ogranicza się do diecezji włocławskiej, skoro – jak doskonale wie – zasięg „publicystyczny” abp. Lengi jest ogólnopolski, a nawet sięgających daleko poza granice naszego kraju? I wreszcie – dlaczego nuncjusz do tej pory ani razu nie spotkał się z abp. Lengą, żeby uczciwie poznać jego stanowisko i przedstawić swoje, tylko działa za jego plecami?

Dawid Gospodarek
Fargo

Arcybiskup Lenga odpowiada mocno na zakazy Biskupa Meringa! – apologetyka.org

Abp Lenga, wbrew prośbie bp. Wiesława Meringa, wystąpił dziś na żywo w telewizji internetowej. Stwierdził, że z Kazachstanu został wypędzony i zesłan…
przeciwherezjom
... abp Lenga jest właśnie posłuszny Kościołowi i zgodnie z rubrykami liturgii wymienia imię Papieża, a nie jak to robi 99,9999% duchownych wymieniając imię antypapieża. I w ten sposób ci biedacy sprawują liturgię niegodnie ( jak to określił zresztą ksiądz, który jest wrogiem papieża a zwolennikiem antypapieża...). "(...) będzie dwóch ludzi noszących Koronę Piotra w czasach ostatecznych. Jede…More
... abp Lenga jest właśnie posłuszny Kościołowi i zgodnie z rubrykami liturgii wymienia imię Papieża, a nie jak to robi 99,9999% duchownych wymieniając imię antypapieża. I w ten sposób ci biedacy sprawują liturgię niegodnie ( jak to określił zresztą ksiądz, który jest wrogiem papieża a zwolennikiem antypapieża...). "(...) będzie dwóch ludzi noszących Koronę Piotra w czasach ostatecznych. Jeden z nich będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały utworzone, aby go skompromitować i w rzeczywistości uczynić z niego więźnia. Ten drugi, który został wybrany, doprowadzi do zniszczenia nie tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich Kościołów, które czczą mojego Ojca i które przyjmują Nauczanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Może być tylko jeden zwierzchnik Kościoła na Ziemi, upoważniony przez mojego Syna, który musi pozostać Papieżem aż do śmierci. Każdy inny, kto twierdzi, że zasiada na Tronie Piotra jest oszustem. (...)" paruzja.info/2013.07.22_20-17.php
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Abp Lenga wytyka bp. Meringowi i polskim biskupom, że nie mają odwagi – jak biskupi ukraińscy – upomnieć biskupów niemieckich, a skupiają się na schorowanym pobożnym rodaku z kresów.

Wyraził wątpliwość w sprawie adhortacji o Amazonii zauważając, że nie jest jednoznaczna w sprawie święcenia kobiet, a wystarczyłoby tylko zacytować nauczanie Jana Pawła II.
„Trzeba skończyć z tymi synodami …More
Abp Lenga wytyka bp. Meringowi i polskim biskupom, że nie mają odwagi – jak biskupi ukraińscy – upomnieć biskupów niemieckich, a skupiają się na schorowanym pobożnym rodaku z kresów.

Wyraził wątpliwość w sprawie adhortacji o Amazonii zauważając, że nie jest jednoznaczna w sprawie święcenia kobiet, a wystarczyłoby tylko zacytować nauczanie Jana Pawła II.
„Trzeba skończyć z tymi synodami bo wykończą Kościół. Tam zbierają się progresiści i bzdury gadają, nie troszczą się o Kościół tylko swoje stojące koperty” – powiedział.
Quas Primas
No proszę.... art na str. głównej!!!
Trzeba umieć się wkupić Redakcji!
Fargo
u mnie streszczenie i komentarz
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
arcybiskup JAN PAWEŁ LENGA -

Wezwał „biedaków biskupów” i papieża do nawrócenia i głoszenia nauk Chrystusa, gdyż jeśli głoszą inne nauki, nie są pasterzami według Jego woli. Podkreślił, że zależy mu tylko na zbawieniu również tych biskupów.