Clicks989

Abp Lenga OSTRO wRealu24: Czy grozi nam nowy rząd światowy? Dr Stanisław Krajski i Abp J. P. Lenga!

Posoborowe absurdy
Ewa Pawela: Mądrość Kościoła przez wieki - zanegowana. Teraz wiadomo dlaczego zakazali modlitwy i Mszy w Kościele, święconej wody, i innych sakramentów . SAKRAMENTALIA LECZĄ I SĄ OCHRONĄ PRZED WIRUSEM
KLĘKAMY PRZED WIRUSEM - jako Polacy i katolicy - ulegliśmy prawdziwej plandemii strachu - www.youtube.com/watch