piekło_istnieje
332

„Brońmy dzieci przed tęczową propagandą” – rusza nowa kampania

„Brońmy dzieci przed tęczową propagandą” jest kampanią zorganizowaną przez Centrum Życia i Rodziny. Akcja jest wyrazem sprzeciwu wobec uczestnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, która m.in. prezentuje ideologiczną koncepcję płci oraz podważa prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Centrum Życia i Rodziny uruchomiło stronę www.bronmydzieci.pl, na której można złożyć podpisy pod:
1) apelem do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o podjęcie realnych działań chroniących dzieci przed ideologicznymi treściami zawartymi w tzw. „programach antydyskryminacyjnych” mogącymi prowadzić do zaburzania harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz
2) protestem skierowanym do Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza o wycofanie ZNP z - podważającego zaufanie do światopoglądowej bezstronności Związku - zaangażowania w Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
„Nie możemy pozwolić, by pod niekontrowersyjnie brzmiącym hasłem edukacji antydyskryminacyjnej prowadzono jawnie indoktrynujące zajęcia na temat ludzkiej płciowości i seksualności” – mówi prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak.
Pod fasadą szlachetnych haseł sprzeciwu wobec dyskryminacji i wspierania równości programy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej prezentują stanowisko światopoglądowe de facto podważające rodzinę i wychowawczy wpływ rodziców na dzieci. Wmawia się dzieciom, że wszystkie różnice między płciami, jakie mogą zaobserwować na co dzień są sztuczne i niesprawiedliwe, że płeć jest społecznym wymysłem, a przywiązanie do macierzyństwa, małżeństwa czy wierności uznaje się za „stereotyp”.
Edukacja antydyskryminacyjna "wpływa na postawy" (tak definiuje się jej cel w oficjalnych dokumentach), a więc i na system wartości i zachowanie dzieci, w zakresie materii wyjątkowo delikatnej jaką jest ludzka płciowość, seksualność i rodzina, przekazując uczniom treści co najmniej kontrowersyjne.
Otwarte włączenie się w działania skrajnie zideologizowanych organizacji pozarządowych podważa pozycję Związku jako w założeniu mającego reprezentować całe środowisko nauczycielskie. Rodzi też obawy o konsekwencje szeroko zakrojonych „treningów” dla nauczycieli i ich wątpliwej jakości wpływ na uczniów.
„Jako Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jesteśmy zdeterminowani, by stanąć w obronie dzieci i młodzieży przed treściami potencjalnie szkodliwymi dla harmonijnego rozwoju ich osobowości” – dodaje Paweł Kwaśniak.
O wynikach akcji „Brońmy dzieci przed tęczową propagandą” i jej zakończeniu będziemy informować na bieżąco.
www.bronmydzieci.pl