Sedemdesiate piate výročie popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu: Odmeň jeho vzácny dar, povýš nám ho na oltár

Sedemdesiate piate výročie popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu: Odmeň jeho vzácny dar, povýš nám ho na oltár

V kalendári dňa osemnásteho apríla,
pre Slovákov zaznamenaná je zlá chvíľa.
Vtedy Beneš a komunisti zbabelí,
nám nášho pána prezidenta skántrili.

Ten, kto má v rukách štátnu moc,
neštíti sa vraždy ani na Veľkú noc.
Dohodnú sa všetci razom,
keď ich obeť je katolíckym kňazom.

Kto sväté evanjelium veľmi dobre pozná,
nevidí, že proces s Ježišom a Tisom istú podobu má?
Keď kráľa, ktorý ľud svoj miluje,
v zinscenovanom procese mu zabije?

Tak to chodí už oddávna,
tam, kde umlčaná má byť pravda.
V boľševikmi zinscenovanom procese sa nedovolá práva,
ani Tiso, po Svätoplukovi druhá naša hlava.

Zbabelý prezident, čo na ostrovy utiekol,
odtiaľ podlú vraždu s komunistami upiekol.
Na prezidenta, ktorého slovenský národ verne miloval,
Kainovými očami Beneš s luteránskymi sudcami podlo zazeral.

Že Slovák pre Edvarda nie je brat,
Tisovi dokázal tento vražedný kat.
Zaslepený nenávisťou stratil rozum a prestal myslieť,
keďže nesiahal mu ani po päty, zvolal: „Tiso musí visieť“.

Prečo nepripomínajú aj média dneska,
že prezidenta Tisu sa zastali aj biskupi Slovenska?
V liste predsedníctvu SNR žiadali o prezieravosť,
aby súd nad Tisom nebol bezohľadná tvrdosť.

Prečo Boh dovolil na nás toto dopustiť,
na slovenský Veľký piatok národ tak potupiť?
V čom tkvie slovenského národa strašná jeho vina,
keď ako Sedembolestná berie do rúk mŕtve telo svojho Syna?

Prečo národ slovenský toto pripustiť si nechce?
Čo ak za vyhnanie žiakov sv. Cyrila a Metoda Boh náš národ tresce?
Bože zahliadni na Slovensko svojou mocou,
odpusť nám hriechy naše, aj tie našich otcov!

Tiso chránil národ pred strašným zlom,
pred bezbožným komunizmom.
Za to sa mu pomstili,
že ho podlo zabili.

A tak s tvojho učeníka
urobili mučeníka.
Odmeň jeho vzácny dar,
povýš nám ho na oltár.

Anton Čulen
Sedemdesiate piate výročie popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu: Odmeň jeho vzácny dar, povýš nám ho na oltár