15:51
FSSPX - Jak się DOBRZE modlić - Abyśmy zachowali znak Świąt w życiu i postępowaniu Abyśmy zachowali znak Świąt w życiu i postępowaniuMore
FSSPX - Jak się DOBRZE modlić - Abyśmy zachowali znak Świąt w życiu i postępowaniu
Abyśmy zachowali znak Świąt w życiu i postępowaniu