Nieprzejednany Wstecznik

Anachroniczne pojęcie obiektywizmu – Baśń jak niedźwiedź

Wielu żyjącym z sutych emerytur ludziom, a nawet czasem tym, którzy takowych nie mają, zdaje się, że komuna w Polsce, to było domowe ciepełko z …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.