Beatus 1
"...Bóg pragnie, abym królowała na nowo i jak w czasach ostatecznych Jezus ma być uwielbiony jako Król Wszechświata, tak i ja powinnam być uwielbiona jako Królowa..."