Fileo
525

Nigeria: Chrześcijanom w stanie Zamfara wydano ultimatum, aby zamknęli wszystkie kościoły, pod …

Chrześcijanie mieszkający w stanie Zamfara żyją teraz w strachu, podczas gdy niektórzy rozważają opuszczenie stanu po groźbie wystosowanej przez …