Clicks27
Tree
Obraz Jezusa i Maryi zbezczeszczony symbolem penta w sanktuarium maryjnym w Opolu Lubelskim.