Slawek
141.3K
oczy_szeroko_otwarte shares this
3
SŁOWA,KTÓRE KARMIĄ,KRZEPIĄ,PROWADZĄ... II.

Niech Imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki
Psalm 113
mirriam
👏 👏 👏 🤗 👍
bnbrk
Maryja przez Adama-człowieka:
Ufajcie, wkrótce mój Boski Syn ukaże swoje oblicze, i tym samym zajaśnieje objawienie Jego chwały. Trwajcie już teraz w radości oczekiwania, moje drogie dzieci, i dawajcie temu świadectwo – podobnie jak uczniowie, którzy po spotkaniu z moim zmartwychwstałym Synem oznajmili: „Widzieliśmy Pana!”. Pamiętajcie jednak, moje dzieci, że objawienie Chwały, ukazanie Oblic…More
Maryja przez Adama-człowieka:
Ufajcie, wkrótce mój Boski Syn ukaże swoje oblicze, i tym samym zajaśnieje objawienie Jego chwały. Trwajcie już teraz w radości oczekiwania, moje drogie dzieci, i dawajcie temu świadectwo – podobnie jak uczniowie, którzy po spotkaniu z moim zmartwychwstałym Synem oznajmili: „Widzieliśmy Pana!”. Pamiętajcie jednak, moje dzieci, że objawienie Chwały, ukazanie Oblicza Pana, będzie miało charakter duchowy - osobistego spotkania – tak, aby każdy mógł w jasnym świetle rozpoznać prawdę nie tylko o sobie, ale także o całym otoczeniu i środowisku. Objawienie się Chwały mojego Boskiego Syna dokona się bowiem poprzez olśnienie i przemianę – w taki sposób, abyście mogli wpatrywać się wprost w Oblicze Boga, które ukaże prawdziwy sens waszego życia.
oczy_szeroko_otwarte
Slawek
Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II powiedział:
„Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże”.
Pragnę wyrazić moją radość, dziękczynienie za tę wspólnotę modlitwy w języku ojczystym, za to, że mogliśmy wspólnie kłaniać się Bogu przedwiecznemu, żywemu i prawdziwemu. Składając Najświętszą Ofiarę Jego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, która raz złożona na ołtarzu krzyża, trwa wiecznie, a równocześnie …
More
Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II powiedział:
„Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże”.
Pragnę wyrazić moją radość, dziękczynienie za tę wspólnotę modlitwy w języku ojczystym, za to, że mogliśmy wspólnie kłaniać się Bogu przedwiecznemu, żywemu i prawdziwemu. Składając Najświętszą Ofiarę Jego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, która raz złożona na ołtarzu krzyża, trwa wiecznie, a równocześnie stale się odnawia na ołtarzach kościołów.
Wyrażam wdzięczność za przygotowanie do tego eucharystycznego spotkania diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nad Bałtykiem. Dziękujemy za ten wiatr od morza, który nas tutaj dosięgnął zaraz po przybyciu na lotnisko i pokazał, jaki bywa. Wyrażam radość z tego, że mogłem modlić się wspólnie z moimi rodakami, ale także i z wielu gośćmi, przede wszystkim wśród biskupów koncelebrujących z zagranicy. Dziękuję przedstawicielom władz państwowych tu obecnym, przedstawicielom władz wojewódzkich i miejskich. Dziękuję również różnym wspólnotom, zrzeszeniom i reprezentacjom. Dziękuję w szczególności szkołom, uczelniom, zakładom pracy, Związkowi Rolników, kolejarzom z całej Polski. Dziękuję Związkowi Głuchoniemych, przedstawicielom Zakładów Cegielskiego z Poznania, Związkowi Kaszubów, Klubowi Inteligencji Katolickiej. Dziękuję wszystkim obecnym, również i spoza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a zwłaszcza z tej nadmorskiej, północnej części Polski.
W naszej modlitwie dzisiejszej w pamięci i sercu zgromadzonych były szczególnie obecne dzieci, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Były one obecne tą bliskością, jaką zawsze miał dla nich Chrystus Pan. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Oby ten Dzień Międzynarodowy odnowił świadomość wielkości dziecka, odpowiedzialności za dziecko, odpowiedzialności rodzicielskiej i społecznej, aby odnowił w nas wszystkich tę miłość do dziecka, jaką objawił nam Jezus Chrystus.
Pragnę jeszcze podziękować pogodzie, pogodzie nadbałtyckiej. Już mówiłem o wietrze. Jeszcze trzeba dodać stare polskie porzekadło: „Słońce świeci, a deszcz pada”. Bo tak mniej więcej się to zaczęło układać, więc poszliśmy razem z księdzem biskupem Ignacym na Górę Chełmską i tam bardzo podziękowałem temu deszczowi, że padał, ale poprosiłem o pewne odroczenie. I trzeba przyznać, że okazał się bardzo słowny. Tak dalece, że w tej chwili możemy już powiedzieć: deszcz padał, ale teraz słońce świeci. Jest to dobra uwertura do mojego pielgrzymowania po Polsce. Dobra uwertura, tym bardziej, że wśród napisów, jakie widzę, na szczęście nie ma ich za dużo, jest także jeden zapraszający do Moskwy. Pojawił się tutaj arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który wiecie, gdzie teraz stale rezyduje, administruje. I zaraz za nim przychodzi napis. To tyle tych dodatków na zakończenie.
A teraz „kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże”, a kłaniając się Tobie, który jesteś, Tobie, który jesteś Ojcem, Synem, Duchem Świętym, razem z wszystkimi zgromadzonymi proszę Cię o błogosławieństwo na dalsze drogi tego Kościoła na ziemi koszalińskiej i na całej ziemi polskiej, na dalsze drogi tego narodu, a także tego pielgrzyma, który przybył, ażeby jeszcze raz odwiedzić swoich rodaków.

🤗 😇