szuirad1
2298

Św. Barnaba, apostoł 11 czerwca.

Jeden z grona najbliższych współpracowników dwunastu Apostołów znany jako Barnaba, otrzymał od rodziców imię Józef, narodził się zaś w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego, zamieszkałej na Cyprze. Był krewnym świętego ewangelisty Marka. Pragnąc pogłębić znajomość religii Mojżeszowej, wyruszył do Jerozolimy, gdzie pobierał nauki u znanego żydowskiego uczonego Gamaliela – tego samego, którego uczniem był Apostoł Narodów Paweł. Później Józef nawrócił się na wiarę Jezusa Chrystusa i przystał do Jego uczniów. Krótko wspominają o tym Dzieje Apostolskie: „A Józef, który nazwany był Barnabasiem od Apostołów (co wyłożywszy jest: syn pocieszenia), Lewita, rodem z Cypru, mając rolę, sprzedał rolę i przyniósł pieniądze, i położył u nóg Apostołów” (IV, 36-37). Swoje pierwsze apostolskie prace odbywał on w Antiochii.

Barnaba był tym, do którego święty Paweł zwrócił się po nawróceniu. Przekonał on resztę uczniów Pańskich, aby zaufali dawnemu prześladowcy Chrystusa Pana, ponieważ jest on człowiekiem uczciwym i jego nawrócenie jest szczere. Wyruszyli następnie na duchowy podbój ziem dla Królestwa Bożego. Nie znaleźli posłuchu u żydów, udali się zatem do pogan. Zdobywali kolejne dusze dla Boga w Seleucji, potem w Salaminie, w późniejszym okresie natomiast na Cyprze, gdzie mieli nawrócić nawet namiestnika cesarskiego.

Napotykali jednocześnie... Św. Barnaba, apostoł
szuirad1
Św Paula Angela Maria Frassinetti 11 czerwca .:ILG:. - Czytelnia: 11 czerwca - Św. Paula Frassinetti
szuirad1
Św Paryzjusz, pustelnik 11 czerwca .:ILG:. - Czytelnia: 11 czerwca - Św. Paryzjusz