Clicks725
Laco Bajzo
12

Modlitba "Otče náš"

Modlitba „Otče náš"

"Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a poslom.
Je možné ,aby sa mýlil Ježiš a "svätý otec" František musel uviesť na pravú mieru modlitbu Otče náš?
František tvrdí ,že modliť sa "neuveď nás do pokušenia" je nesprávne ,lebo Boh nikoho do pokušenia neuvádza. Svoj úmysel odôvodňuje slovami apoštola Jakuba, ktorý hovorí ,že "Boha nemožno na zlé pokúšať ,lebo ani Boh nikoho na zlé nepokúša. Týmto slovám sv.apoštola Jakuba treba rozumieť tak, že Boh nikoho nenavádza na zlé, že si nepraje ,aby sme konali niečo zlé. Aj keď nás stavia pred pokušenie ,ako pred skúšku ,tak Jeho vôľou nie je ,aby sme hrešili a pripravili sa tak o večný život, ale aby sme v skúške vytrvali v dobrom. Teda skúškou- pokušením sa nás Boh nesnaží naviesť na hriech ,aby nás potom potrestal, alebo zavrhol, ale „aby nás vyskúšal ako zlato v peci“.“Lebo ako žijem ,hovorí Pán ,nechcem smrť hriešnika ,ale aby sa obrátil a aby žil“.
Ez.3:20 A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. 21 Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nezhreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu.“
Citát z knihy proroka Ezechiela nám ukazuje ,že Boh sám nás stavia pred pokušenie a dopúšťa ho ako skúšku. Teda v modlitbe Otče náš prosíme správne a Františkovo tvrdenie ,že Boh nám tieto pokušenia- skúšky do cesty nedáva neobstojí pri konfrontovaní so slovami proroka Ezechiela.
1Sam 18:10 „Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome.“
Sam19:9“ A Šaula napadol zlý duch od Pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citare.
Kráľ Šaul konal tak ,ako sa Bohu nepáči, preto Boh zoslal na neho pokušenie-zlého ducha.
Aj my často robíme ,čo sa Bohu nepáči a preto ho v Otčenáši prosíme ,aby nás neuviedol do pokušenia ,ako Šaula .Aby nedovolil diablovi nás pokúšať na zlé. Boh má moc diablovi to dovoliť ,aj nás pred jeho pokušeniami uchrániť. Alebo ho priamo medzi nás poslať, aby spôsobil čo si Pán praje. Napríklad nezhody:
Sud.9:23 23 „Potom Boh poslal zlého ducha (nezhody) medzi Abimelecha a sichemských občanov - takže sichemskí občania zostali neverní Abimelechovi „
V Knihe sudcov vidíme ,že aj keď je diabol navždy zavrhnutý ,stále musí byť poslušný Bohu a plniť Jeho príkazy. A Pán si ho podľa svojej vôle používa.

Kráľ Dávid ,keď ho Boh postavil pred skúšku ,pokušenie –Uriášovu manželku ,tak v tejto skúške neobstál. Ale ani on nemôže povedať ,že ho k tomu pokúšal, navádzal Boh ,lebo „Každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachvacuje a zvádza. A žiadostivosť potom počne a porodí hriech a dokonaný hriech splodí smrť.“ L.Jak. 13: 14,15
Vieme ,že Boh nás povolal k pokoju preto pri prosbe „neuveď nás do pokušenia priznávame pred Bohom svoju slabosť a krehkosť.
Nesprávnosť Bergogliovho úmyslu potvrdzujú aj slová Deut. 13 kap. kde Pán hovorí toto: "Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,« nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."
Takže vidíme ,že Boh pokušenia ako skúšky dopúšťa. Ani tu to Boh nedopúšťa s úmyslom naviesť človeka k hriechu ,ale na svoje oslávenie. Aby jeho ľud ukázal ,že pozná vôľu svojho Boha , nedá sa zviesť a svojou vernosťou tak oslávil Boha. On sám , na skúšku svojho ľudu dopúšťa ,aby si Boží nepriateľ tých ,ktorí sú ochotní povedať mu áno a s ním spolupracovať použil ako veštcov ,snárov a "prorokov". Boh chce ,aby sme v týchto skúškach obstáli a svojou vierou a vernosťou tak oslávili Jeho a ukazovali tak cestu aj ostatným.
U.S.C.A.E.
to je niečo podobné ako povedal generál jezuitov že nie je isté čo náš Pán Ježiš Kristus povedal o Manželstve a cudzoložení že vtedy neboli diktafóny čím priamo poprel inšpiráciu svätého Písma Duchom Svätým a že v ňom nemôže byť omyl to je verš z gréckeho originálu svätého Písma NZ a Vugláta to má preložené tak isto

et ne nos inducas in tentatione
forthetruth333
U.S.C.A.E.
bol si pri tom ako to povedal?
U.S.C.A.E.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν (kai me eisenenkēs hemas eis peirasmon)

Neuveď nás do pokušenia je presný preklad gréckeho originálu. Inými slovami náš Pán Ježiš Kristus to presne takto povedal.
Laco Bajzo
Ako vidíš títo fortebludári doslova nenávidia Božie slovo a vynaložia enormné úsilie ,aby ho prekrútili. Nazháňajú učiteľov ,ktorí im budú štekliť uši a ich vízie povýšia nad Božie slovo i magistérium pravej,predkoncilovej,katolíckej cirkvi. Okrem ich vizionárov im nič nie je sväté.
forthetruth333
joj ako štekáš A PREČO si neprijal posolstvá pre slovensko od MB
tam by si sa dozvedel že práve Pán Ježíš hovorí MB aby v modlidbe Otče Náš hovorila slovo NEOPUSŤ NAS tvoja nenávisť je šokokujuca
mal by si zo sebou niečo robiť a zvádzaš ostatných znalcoch písma
na osobné BLUDY ktoré šírite aj s uscae komu služite?????
ekans
ty trotle modernistický
forthetruth333
nie som tvoj brat ešte to by mi chýbalo
ekans
správně jsi zareagoval,potrafená hus
Svätý Malachiáš(prorok)
Vy budete stále pošahany ľudia a šírite nehorázne falošné klamstvá a rôzne debilne svetské falošné zjavenia aj posolstvá aj váš pečať od írskej vizionarky a ďalšie dristy od falošných prorokov a toto prekrúcanie modlitieb je nehorázne rúhanie a ničenie Božieho slova a úcty. Zato sa budete zodpovedať pred svätým Bohom ( Svätou Trojicou ),že šírite falošné hovadiny od falošných prorokov,ktorý sú …More
Vy budete stále pošahany ľudia a šírite nehorázne falošné klamstvá a rôzne debilne svetské falošné zjavenia aj posolstvá aj váš pečať od írskej vizionarky a ďalšie dristy od falošných prorokov a toto prekrúcanie modlitieb je nehorázne rúhanie a ničenie Božieho slova a úcty. Zato sa budete zodpovedať pred svätým Bohom ( Svätou Trojicou ),že šírite falošné hovadiny od falošných prorokov,ktorý sú od samotného diabla a vy im slúžite ! Je mi vás veľmi ľúto!
forthetruth333
snažíš sa zapôsobiť ale tvoj rozum je ľudský omyl
to že odmietaš posostvá MB a snažíš sa každého presviedčať ako znalec písma o svojej pravde nám pripomína farizejov zákonníkov
(židovských) a znalci písma UKRIŽOVALI nevinného
Pavol IV
forthetruth333 x2 = 666
Spametaj sa, odvrat sa od zleho a cin pokanie !!! Tak si zachranis dusu pre vecny zivot!!!! Nijak inac.
Laco Bajzo
Preto pozor na takýchto forteteologov:
forthetruth333

34218. nov
Otče náš
V tejto krásnej modlidbe je slovo neuveď nás do pokušenia ,,,,,,,,,,,, SPRAVNE MA BYŤ ,,,,,,,,,,,, NEOPUSŤ NAS V POKUŠENIACH